Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plNa temat faktury zbiorczej...

Możliwość sporządzenia faktury zbiorczej, daje przedsiębiorcy możliwość na dokumentowanie jednocześnie kilku transakcji. Bardzo istotne jest jednak to, aby operacje te zostały wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Aczkolwiek obowiązujące przepisy nie posiadają żadnego przepisu, który precyzyjnie reguluje to zagadnienie. Przejdźmy zatem do kwestii dotyczących stricte faktury zbiorczej.

1. Określenie przedmiotu faktury

Przedmiotem owej faktury zbiorczej musi być kilka dostaw towarów zamówionych przez jednego kontrahenta, które powinny odbyć się w jednym miejscu. Możliwość wystawienia takiego dokumentu zgodnie z przepisami, obowiązuje przez 15 dni miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonane zostały dostawy.

2. Ujęcie niezbędnych elementów

Faktura zbiorcza musi zawierać elementy obowiązkowe, do których należy zaliczyć datę wystawienia faktury, nazwę podatnika i kontrahenta, nazwę towaru, numer NIP jednostki, datę zakończenia dostawy itp..

Wystawianie faktur zbiorczych daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia kosztów księgowych, jak również oszczędność czasu oraz ograniczenie ilości generowanych dokumentów. Dodatkowo pozwala to na łatwiejsze weryfikowanie poprawności danych na fakturze.

Dla kogo pełna księgowość?

Zastanawiasz się czy prowadzenie pełnej księgowości dotyczy Twojej przyszłej firmy?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekraczają kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wysokość osiąganych przychodów zobowiązane są:
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna,
- gminy, powiaty, województwa,
- jednostki organizacyjne działające w oparciu o m.in. Prawo bankowe,
- inne podmioty określone w Ustawie o rachunkowości.

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, które składają się z:
- dziennika, w którym ewidencjonowane są operacje gospodarcze,
- kont księgi głównej,
- kont ksiąg pomocniczych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- wykazu składników aktywów i pasywów.


Definicja przychodu należnego

Według tego, co mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z działalności gospodarczej rozumiane są kwoty, będące należnościami wobec odbiorców nawet w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jeszcze nie otrzymał zapłaty.

Z całego katalogu możliwych przychodów wyłączona jest wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów i skont, ale również podatek VAT od czynnych podatników VAT.

Definicja informuje nas o tym, że podatek należny powstaje w dniu wydania rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego, bądź wykonania usługi, aczkolwiek nie później niż w dniu wystawienia faktury, bądź uregulowania należności. Istnieją jednak wydatki będące wyjątkami od tej zasady. Należą do nich wystawienie faktury przed datą wydania towaru, jak również zapłata należności przed wydaniem towaru.

Obowiązkowe uregulowanie podatku od przychodu należnego występuje w momencie przeniesienia wartości. Podatek musi zostać uregulowany, kiedy zapłacenie stanie się wymagane.

Blogger Templates