Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDoradztwo księgowe

Księgowość można nazwać zmartwieniem, koniecznością, a nawet narzędziem do kontroli stanu finansowego jednostki gospodarczej. Chociaż spojrzenie na to zagadnienie może być różne, to i tak pewne zasady rachunkowości są niezmienne.

Zadanie prowadzenia księgowości może należeć do właścicieli przedsiębiorstwa, do zatrudnionej w nim księgowej, czy jak to się najczęściej okazuje - do obowiązków biura rachunkowego. Prowadzenie księgowości jest istotną sprawą, której należy poświęcić uwagę. Podejmują pewne decyzje w jej zakresie, niejednokrotnie powstają dylematy. Którą formę opodatkowania wybrać? Jaki plan kont przyjąć? Czy jak prowadzić księgi rachunkowe? To najczęstsze pytania zadawane przez przedsiębiorców, a ponieważ nie każdy jest w stanie znaleźć właściwą odpowiedź, z pomocą przychodzi doradztwo księgowe.

Czy pomoc księgowej może być ważniejsza niż właściwa obsługa księgowa? 
Nie można odpowiedzieć tak, ani nie. To jak prowadzi się księgowość i jakie podejmuje się decyzje w związku z nią, są tak samo ważne. Tak więc przedsiębiorca powinien nie tylko korzystać z usług księgowych, pozwalających na kompleksową obsługę przedsiębiorstwa, ale i porad w zakresie jej prowadzenia. To wszystko o czym jest tu napisane, może być dostępne dla każdego. Wystarczy jeden kontakt z naszą firmą.


Księgowość w małej i dużej firmie

Prowadzenie księgowości w zależności od specyfiki firmy jest różne, a czasem bardzo różne. Rachunkowość prowadzona w małych firmach jest zazwyczaj bardzo prosta, a poprzez to łatwiejsza. W dużych i małych firmach księgowość jest znacznie większym obowiązkiem, lecz nie bez przyczyny.

Pierwszą różnicą między prowadzeniem księgowości w małej i dużej firmie jest forma. W małych firmach na ogół stosuje się uproszczoną księgowość. Ale i tu równie często zdarza się, że trzeba prowadzić pełną rachunkowość. W firmach średnich i dużych księgowość zawsze prowadzona jest w formie pełnej.

Kolejną różnicą między księgowością w dużej i małej firmie jest jej znacznie. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie księgowości w małych firmach jest nie ważne. Ma znaczenie, lecz znacznie niższe. W średnich i dużych firmach księgowość odgrywa znaczącą rolę. Pozwala lepiej panować nad ogromnymi finansami firm oraz ułatwia podejmowanie niezwykle istotnych decyzji gospodarczych.


KPiR, czyli uproszczona księgowość

Księga przychodów i rozchodów stanowi ostatnią z uproszczonych form rachunkowości. Nie jest aż tak łatwa jak pozostałe formy. Jednak porównując jej prowadzenie do księgi rachunkowej jest znacznie lżejsze. Nie trzeba prowadzić wielu ksiąg oraz kont księgowych. Poza tym forma ta może być stosowana przez wielu przedsiębiorców.

KPiR składa się z 14 kolumn, w których ewidencjonuje się operacje gospodarcze. Pierwsze 6 służy rejestracji informacji o operacji gospodarczej, czyli numeru dowodu księgowego, danych kontrahenta oraz daty zdarzenia. Następne kolumny (7-9) przeznaczone są do księgowania przychodów firmy z sprzedaży towarów i usług oraz pozostałej działalności. Kolejne kolumny (10- 14) to miejsce na ewidencję kosztów i wydatków.

Pod koniec każdego miesiąca dokonuje się podsumowania zapisów dokonanych na księgach oraz na ich podstawie dokonuje się ustalania wyniku finansowego oraz zobowiązań podatkowych.

*****


Blogger Templates