Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Komu przysługują dodatkowe dni opieki na dziecko?

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Bardzo ważny jest fakt, że 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem:
- przysługują na zdrowe dziecko,
- przysługują w przypadku sprawowania opieki nad: dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej.

Warto wiedzieć, że dni opieki w danym roku, nie przechodzą na kolejny, za czas opieki przysługuje pełne wynagrodzenie, a z tego prawa może skorzystać tylko jeden rodzic.

O dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem pracownik musi złożyć wniosek. Jak wskazują przepisy, o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia na dziecko, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.


Numer NIP na paragonie

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Od 2019 roku podczas sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP fakturę będzie można wystawić tylko jeśli na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży został zawarty numer NIP.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zadbać o wpisanie numeru NIP nabywcy na paragonie, a także o możliwość uzyskania faktury bez ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej jeżeli nie ma możliwości wpisania numeru NIP na paragonie.

Kupujący z kolei będący przedsiębiorcą musi pamiętać, że fakturę do paragonu pozyska wyłącznie gdy jego numer NIP znajdzie się na fakturze.

Jeśli sprzedawca wystawi fakturę bez numeru NIP wówczas zostanie ukarany przez Urząd Skarbowy karą pieniężną w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze.

Nowe regulacje mają obowiązywać już od pierwszego stycznia 2019 roku, jednak są one dopiero na etapie opiniowania, co znaczy że nie zostały jeszcze wniesione do Sejmu.

Co również ważne, regulacje te będą dotyczyły wyłącznie paragonów dotyczących transakcji zewidencjonowanych na kasie przed 1. stycznia 2019 roku.Kiedy nie można rozliczać VAT-u?

Podatnikami, którzy w żadnym przypadku nie mogą rozliczać VAT’u są:
- lekarze,
- stomatolodzy,
- pielęgniarki,
- położne,
- psycholodzy,
- osoby, które świadczą działalność dotyczącą gier losowych, zakładów i gier na automatach,
- osoby, które zajmują się usługami w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- nauczyciele wykonujący swoją pracę na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym,
- osoby, które wynajmują prywatne lokale na cele mieszkaniowe.

Osoby te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, a więc ze zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych usług. Oznacza to, że podatnicy Ci nie doliczają podatku VAT w chwili sprzedaży ani zakupu. Nie mają jednak także prawa do odliczenia podatku VAT.

Czasami zdarzają się sytuacje gdy przedsiębiorcy jednocześnie świadczą usługi objęte zwolnieniem z podatku, jak i opodatkowane. Wówczas należy dokonać selekcji wydatków na te, które są związane z działalnością zwolnioną oraz opodatkowaną. Jeśli jednoznaczna klasyfikacja nie jest możliwa wówczas konieczne jest zastosowanie odpowiedniej proporcji.Blogger Templates