Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plIndywidualny rachunek składkowy


Od niedawna zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające dokonywanie opłat składkowych jednym przelew.


Mowa tutaj o:
 • ubezpieczeniach społecznych;
 • ubezpieczeniach zdrowotnych;
 • Funduszy Pracy;
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Funduszu Emerytur Pomostowych;


Płatnik będzie zobowiązany do dokonywania przelew na indywidualny numer rachunku składowego.
Po dokonaniu wpłaty ZUS będzie dzielił ją proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie deklaracji rozliczeniowej z poprzedniego miesiąca.
Zawartość listy płac


Lista płac sporządzana jest w przedsiębiorstwie dla wszystkich pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz kadrowych.

Stałe elementy listy płac:
 • nazwa pracodawcy
 • numery stron listy płac
 • nazwa listy płac
 • informacja na temat miesiąca, którego dotyczy
 • data sporządzenia
 • podpis osoby sporządzającej i akceptującej

Pracodawca ustala co ile będzie sporządzana lista płac. Najczęściej jest to cykl miesięczny.

Wynagrodzenie brutto w liście płac powinno być podzielone na „składkowe” i „nieskładkowe”. Istotne jest to w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Istnieje możliwość ewidencji w formie elektronicznej pod warunkiem, że będzie możliwość odtworzenia jej na papierze oraz będzie zabezpieczona w taki sposób, by zachować zasadę poufności wynagrodzeń.Zmiany odnośnie BHP w Kodeksie pracy!

30. stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP. Na spotkaniu tym przedstawiono projekt zmian kodeksowych przepisów odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Projekt zakłada przede wszystkim podniesienie znaczenia ryzyka zawodowego, które stanowi przecież podstawę do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia osób pracujących. Zmiany odnoszą się także do stosowanej terminologii. "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" ma zostać zastąpiona definicją, która już od jakiegoś czasu stosowana jest w Unii Europejskiej, a konkretnie terminem “Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy”.

W projekcie postanowiono także zwrócić uwagę na kwestię czynników psychologicznych, a także tych, które mają wpływ na poziom stresu oraz bezpośrednio rzutują na wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wprowadzono też dopasowanie środków ochrony indywidualnej dla pracowników.Blogger Templates