Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plObsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa jest usługą, która obejmuje prace dotyczące zarówno kadr jak i płac. Usługę tą oferują zazwyczaj biura rachunkowe.

Do zadań z tego zakresu zazwyczaj zalicza się prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz ich akt osobowych, sporządzanie i zarządzanie dokumentami dotyczącymi przebiegiem zatrudnienia, tworzenie rozliczeń, list wynagrodzeń oraz list wypłat.

Obsługa kadrowo-płacowa odgrywa ogromnie ważną rolę podczas prowadzenia działalności, ponieważ podczas kontroli skarbowej to zazwyczaj właśnie te dokumenty będą sprawdzane w pierwszej kolejności.   

Co więcej, od rzetelności tych danych zależy kolejno przyznanie pracownikowi emerytury, renty oraz innych zapomóg socjalnych. Prowadzenie dokumentacji to zatem nie tylko obowiązek prawny, ale także obywatelski.

Mając na uwadze, to jak ważne jest to zagadnienie jego prowadzenie warto powierzyć specjalistom, którzy zagwarantują nam pełne bezpieczeństwo, a naszym pracownikom spokojne życie.Refakturowanie

Refaktury stosowane są podczas przenoszenia kosztów na trzeci podmiot. Wówczas osoba wystawiająca fakturę nabywa usługę na rzecz odbiorcy ostatecznego. 

Refaktura stanowi ogromne ułatwienie podczas prowadzenia działalności gospodarczej np. podczas najmu nieruchomości, zawierania umów na dostawę mediów podpisanych przez właściciela tych nieruchomości. 

Na fakturze nie musimy podawać informacji odnośnie refakturowania, jednak przez to może być bardzo problematyczne rozliczenie VAT-u.

Fakturę należy wystawić do 7. dni od daty faktycznej dostawy towaru lub usługi. Co ważne, refakturowanie wymaga ustalenia nowej stawki VAT. Bardzo często jest ona identyczna jak na pierwotnej fakturze, jednak nie zawsze. 

Możliwość refakturowania powinno wynikać z umowy pomiędzy podmiotem, który sprzedaje usługę, a faktycznym beneficjentem danej usługi. Nie ma żadnego przepisu odnośnie obowiązku zawarcia takiej umowy, jednak ujęcie takich postanowień jest niezwykle korzystne dla celów dowodowych.  


Jednolity Plik Kontrolny


JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, jest to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, któremu za cel stawia się skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi.

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, które są przekazywane na żądanie organu podatkowego.
Każdy podatnik powinien je regularnie generować i przechowywać w razie nagłej kontroli organu sprawdzającego.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z kilku struktur, dokładnie z siedmiu:
- księgi rachunkowe JPK_KR
- wyciąg bankowy JPK_WB
- magazyn JPK_MAG
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
- faktura VAT JPK_FA
- podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) JPK_PKPIR
- ewidencja przychodów (ryczałt) JPK_EWP

Aktualnie największą z podanych powyżej struktur jest plik JPK_FA. Jest to najobszerniejsza struktura pod względem danych, które dotyczą jedynie faktur sprzedażowych.

Każda z wymienionych powyżej struktur składa się z kilku sekcji: nagłówkowej, merytorycznej oraz kontrolnej.


Blogger Templates