Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKsięgi podatkowe prowadzone elektronicznie


Zgodnie z nowelizacją przepisów Ordynacji podatkowej mają zostać wprowadzone przepisy zakładające usprawnienie funkcjonowania firm oraz ułatwić wypełnianie obowiązków przez przedsiębiorców.

Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie możliwości elektronicznego ewidencjonowania w księgach podatkowych.

Skutkiem zmiany powinno być przyspieszenie i zautomatyzowanie czynności podatkowych, które dzięki temu staną się mniej pracochłonne. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Przedsiębiorcy będą mogli zoptymalizować koszty związane z wypełnianiem obowiązków księgowych oraz administracyjnych.Kwota wolna od podatku


Kwota wolna od podatku to część dochodu podatnika, od której nie odlicza się należnego fiskusowi podatku. Z tej kwoty mogą korzystać osoby rozliczające się z urzędem skarbowym według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej.

Najczęściej do tych osób należą pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, którzy wypełniają deklaracje PIT-37.

W 2019 roku mają pojawić się nowe zmiany, które wprowadzą podstawową kwotę wolną od podatku w wysokości 8000 zł.Szkolenie BHP w firmie

Obowiązek odbycia szkolenia ma każdy pracownik, student odbywający praktykę studencką i uczniowie szkół zawodowych. Obowiązek odbycia szkolenia ciąży na wszystkich osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Szkolenie wstępne musi odbyć się nie później niż w pierwszy dzień pracy. Jego zorganizowanie należy do obowiązku przedsiębiorcy i musi odbyć się w ramach pracy pracownika. Zazwyczaj właśnie w praktyce pierwszy dzień pracownika poświęcony jest właśnie na przeprowadzenie szkolenia BHP.

Przeprowadzeniem szkolenia może zająć się sam przedsiębiorca, pracownik wykonujący zadania służby BHP lub firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP. Aby jednak właściciel firmy, zatrudniającej od 10-20 osób, mógł we własnym zakresie szkolić pracowników w zakresie Bezpieczeństw i Higieny Pracy musi pełnić obowiązki służby BHP w firmie oraz ukończyć specjalny kurs.

Oprócz wstępnych szkoleń należy również przeprowadzać szkolenia okresowe. To jak często należy je przeprowadzać zleży od charakteru wykonywanej pracy. W przypadku pracy szczególnie niebezpiecznej z dużym zagrożeniem wypadkowym należny powtarzać je co roku, w mniej niebezpiecznych warunkach co 6 lat.


Blogger Templates