Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Emerytura mama 4+

Emerytura mama 4+ to świadczenie emerytalne przeznaczone dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, w związku z czym zrezygnowały z zatrudnienia bądź w ogóle go nie podjęły.

Emerytura matczyna nie jest świadczeniem wypłacanym z mocy prawa, dlatego trzeba o nie zawnioskować.

Jeżeli matka zmarła lub porzuciła dzieci i jej funkcję przejął ojciec wówczas jemu przysługuje emerytura w ramach programu mama 4+.

Wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 1100 złotych brutto. Kwota ta będzie co roku waloryzowana. Po odliczeniu wszelkich składek ubezpieczeniowych “na rękę” przekazana zostanie kwota w wysokości 935 złotych.

Jeżeli dana osoba posiada prawo do renty lub emerytury, jednak w wysokości niższej niż minimalna emerytura wówczas można ubiegać się o uzupełnienie tej kwoty.

Emerytura przysługuje kobietom, które ukończyły 60 rok życia oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat.

Program mama 4+ obowiązuje od 1 marca 2019 rok.

Nie ma określonego czasu na złożeniu wniosku o emeryturę matczyną. ZUS na wydanie decyzji ma z kolei 30 dni. Świadczenie będzie wydawane od 1. dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał pozytywną decyzję.Czym jest umowa zlecenie?

Podstawowymi formami zatrudnienia są:
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło.
Dwie ostatnie są umowami cywilnoprawnymi, wobec czego podlegają pod Kodeks Cywilny, a nie pod Kodeks Pracy. Umowa zlecenie i jej charakterystyka może sprawiać problem wielu przedsiębiorcom.

Odróżnienie umowy zlecenie od stosunku pracy przysparza wielu problemów przedsiębiorcom. Umowa zlecenie jest również umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt. Zleceniobiorca ma swoje przywileje m.in. nie jest on związany z pracodawcą tak jak pracownik zatrudniony na etat. Jeżeli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę.

Konsekwencji zatrudnienia pracownika na niewłaściwą umowę jest sporo i powinniśmy się przed nimi bronić. Najczęstszym błędem są kwestie związane z odprowadzaniem składek ZUS. Istota umowy zlecenie jest to, że od studenta do 26 roku życia nie pobiera się składek na ubezpieczenia. Wobec tego jeżeli organy kontrolne zauważą błąd w umowie i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy zostać zmuszeni do uregulowania zaległości. 
Pamiętaj, że umowa o pracę przewiduje pobieranie składek również od studentów.

Należy zwracać szczególną uwagę na to, czy podejmowane przez nas działania są w zgodzie z przepisami prawa. Konflikty z organami kontrolnymi nie należą z pewnością do sytuacji przyjemnych, a więc lepiej ich unikać.Ulga prorodzinna jest powszechnie stosowana przez uprawnionych do niej podatników. Jej zaleta polega m.in. na tym, iż pozwala obniżyć wysokość podatku. Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z tego rodzaju odliczeń to podatnicy którzy są zobowiązani płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, rodzice bądź jeden rodzic wychowujący małoletnie dziecko, opiekunowie prawni dziecka, osoby sprawujące opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej

Ulga na dziecko daje uprawnionym możliwość odliczania od podatku określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest od liczby będących na wychowaniu dzieci oraz długości okresu liczonego w miesiącach, w jakim dzieci pozostawały pod stałą opieką opiekunów/rodziców. Możliwość skorzystania z obniżenia podatku warunkowana jest przede wszystkim dochodami, jakie osiągają rodzice- jeżeli wychowują jedno dziecko. W przypadku większej liczby ulga przysługuje niezależnie od wysokości kwoty jaką zarabiają rodzice. Przedsiębiorca, który składa deklaracje PIT-36 lub PIT-37 może skorzystać z ulgi prorodzinnej dodając odpowiedni formularz stanowiący uzupełnienie zeznania podatkowego.


Blogger Templates