Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plJak prowadzić księgowość w spółce cywilnej?

Księgowość można prowadzić na dwa sposoby. Możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości. Wszystko zależy od tego w jakiej formie założone jest nasze przedsiębiorstwo i jakie osiąga zyski.

Zazwyczaj niewielkie firmy, takie, które nie mają dużych przychodów prowadzą prostszy rodzaj księgowości, czyli księgowość uproszczoną. Spółka cywilna, to spółka, która ma pewien wybór. Na samym początku działalności, kiedy dopiero rozpoczyna swoją pracę, prowadzi księgowość uproszczoną. Jeśli jednak chce od razu rozpocząć pełną księgowość, to ma taką możliwość. Zazwyczaj jednak pełną księgowość w spółce cywilnej rozpoczyna się prowadzić dopiero wtedy, gdy nasza firma osiągnie dochody przekraczające 2 000 000 euro.

Księgowość uproszczona jest znacznie łatwiejsza. Polega na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Są w niej zapisywane wszystkie pieniądze, jakie na nasze konto wpłynęły, jak i wszystkie, które wypłynęły. Natomiast w księgach handlowych (przy pełnej księgowości), konieczne jest także zawarcie informacji o rozliczeniach z kontrahentami oraz wszystkich innych operacjach finansowych.

Prowadzenie pełnej księgowości jest o wiele trudniejsze i z tego względu warto zatrudnić księgowego lub biuro rachunkowe, które zajmie się wszystkim, co związane z rachunkowością. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystko zrobione jest tak, jak należy.Jakie są wady pracy księgowego?

Praca księgowego ma nie tylko zalety, ale posiada także wady. Przed wyborem tego zawodu warto je przeanalizować.

Duża odpowiedzialność
Pierwszą podstawową wadą jest bardzo duża odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z księgowaniem, wieloma transakcjami i dokumentami. Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za całą sytuację finansową firmy. Księgowy nie może popełniać żadnych błędów, gdyż może doprowadzić to do pogorszenia funkcjonowania firmy. To przecież od księgowego zależy naprawdę wiele.

Praca przy komputerze
Kolejną wadą pracy księgowego jest ciągła praca przy komputerze. Jak wiemy, komputer może bardzo źle wpływać na nasze zdrowie. Szczególnie chodzi tutaj o nasz wzrok i kręgosłup.

Ciągle inne zasady
W Polskim prawie bardzo często zmieniają się przepisy. Ciągle wprowadzane są jakieś nowelizacje i poprawki. Księgowy musi być z tym na bieżąco. Nie wolno mu ominąć żadnej nowości w przepisach. Musi śledzić zmiany w prawie, ponieważ jeśli tego nie zrobi, to może doprowadzić to do popełnienia wielu błędów.

Ciągle w pracy
Praca księgowego nie jest łatwa. Cały czas musimy być dostępni dla naszych Klientów. Pracujemy przez wiele godzin, mamy ogromną liczbę obowiązków, które muszą być wykonane w odpowiednim terminie. Dlatego często musimy zostawać po godzinach.
Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości jest to dokument prawny, który zawiera w sobie wszystkie przepisy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz odpowiedzialnością karna za nie stosowanie się do określonych w niej przepisów.

Ustawa o rachunkowości dotyczy tylko tych osób, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości w firmie, czyli spółek kapitałowych i osobowych, oraz wszystkich innych, których dochody przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym.

Ustawa o rachunkowości zawiera :
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-8)
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 9-25)
Rozdział 3. Inwentaryzacja (art. 26-27)
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (art. 28-44)
Rozdział 4a. Łączenie się spółek (art. 44a-44d)
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki (art. 45-54)
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (art. 55-63d)
Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (art. 64-70)
Rozdział 8. Ochrona danych (art. 71-76) Rozdział
8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a-76i)
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna (art. 77-79)
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe (art. 80-83)
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (art. 84-86)


Blogger Templates