Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plUproszczona księgowość

ksiegowosc-firmy


Podmioty gospodarcze mogą prowadzić księgowość jednostki  w uproszczonej wersji co znacznie upraszcza cały system sprawozdawczości.

 Ale taką możliwość mają tylko wybrane podmioty, które spełniają pewne warunki z góry narzucone przez regulacje prawne. Podmiot gospodarczy może stosować uproszczoną księgowość, kiedy nie przekroczy dwóch z trzech podanych wielkości:

  • zatrudnienie na poziomie nie więcej niż 50 osób
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie może przekraczać 2 000 000 euro
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych nie może przekroczyć 4000 000 euro 


Jeśli jednostka spełnia te warunki może spokojnie prowadzić księgowość w formie uproszczonej . Jest to ukłon w stronę małych przedsiębiorstw, które trudno zmuszać do prowadzenia pełnej księgowości , która jest bardzo skomplikowane i kosztowna.

Podmiot może także zadecydować jaką formę wybierze, bo trzeba wiedzieć, że w ramach uproszczonej księgowości są do wyboru trzy sposoby prowadzenia rejestracji zdarzeń jakie występują w jednostce.

Karta podatkowa → dostępna dla nielicznej grupy, polega na wpłacenia co miesiąc określonej z góry wielkości podatku. Kwota podatku zależna jest od liczby mieszkańców w miejscu, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, ilości zatrudnionych pracowników i rodzaju prowadzonej działalności.


Ryczałt ewidencjonowany → podmiot gospodarczy będzie płacił określoną wielkość podatku, która zależna będzie wyłącznie od przychodów osiągniętych z działalności. Stawki podatku w tej formie są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku klasycznej formy podatku dochodowego, wadą jest nie uwzględnianie w rozliczeniach podatkowych kosztów uzyskania przychodu


Książka przychodów i rozchodów →   bardzo prosta forma polegająca na ewidencjonowaniu przychodów i kosztów w specjalnej książce , podatek płacony jest od nadwyżki przychodów nad kosztami. Tutaj stawka podatkowa będzie większa niż w przypadku ryczałtu ale będzie uwzględniać koszty jednostki.
Tak więc są w gospodarce podmioty, którym regulacje prawne pozostawiły możliwość wyboru formy prowadzenie księgowości ale są i takie, które z góry maja przesądzone, że będą objęte obowiązkiem stosowania pełnej księgowości.Blogger Templates