Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plProwadzenie księgowości

ksiegowosc
Większość z Nas nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej spotkała się z pojęciem księgowość.  Księgowość jest nieodłącznym elementem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. 


Księgowość to podstawowy element rachunkowości, polega na rejestracji udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które wywierają bezpośredni  wpływ na składniki majątku jednostki oraz na źródła jego finansowania. 

Wszystkie procesy gospodarcze jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, które generują przychody, wydatki i  koszty  dzięki systemowi rachunkowości zostają usystematyzowane co pozwala na określenie efektów działalności jednostki a także rozliczenie się z partnerami biznesowymi, Urzędem Skarbowym. 

Cały proces rejestracji wszystkich zdarzeń gospodarczych wymagana od jednostki ogromnej wiedzy z zakresu księgowości i systematyczności. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych może w początkowej fazie prowadzenia działalności lub w przypadku mało skomplikowanych forma prawnych jest możliwe przez osoby, które nie są specjalistami z tej dziedziny. Kiedy jednak działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej zakres księgowości znacznie poszerza swoje granicę i pojawia się konieczność zatrudnienia księgowej, która posiada odpowiednie wykształcenie i ma wiedzę konieczną do prawidłowego prowadzenia księgowości.
Zatrudnienie takiego wykwalifikowanego pracownika to dodatkowy koszt dla jednostki a także konieczność przejścia przez proces rekrutacyjny pracownika. 

Bardzo ważne jest właściwe prowadzenie księgowości w jednostce gospodarczej 

↔ rzetelne dane pozwalają na sporządzenie miarodajnych sprawozdań

↔ kierownictwo jednostki zyskuję wiarygodny obraz na sytuację majątkową i finansową jednostki

↔ zewnętrzni użytkownicy informacji zyskują prawdziwy obraz jednostki co pozwala inwestorom,  kontrahentom na pogłębianie współpracy z jednostką gospodarczą

 ↔ nie pojawiają się nieprzyjemnie aspekty związane z karami finansowymi za nieprawidłowe rozliczenie się z organami państwowymi 


Blogger Templates