Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plProwadzenie pełnej księgowości

prowadzenie-pelnej-ksiegowosci
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w uproszczonej wersji jest przywilejem, z którego nie wszystkie podmioty gospodarcze mają możliwość korzystać. Są jednostki, którym przepisy ustawy odgórnie narzucają obowiązek prowadzenia księgowości w pełnej wersji, ustawa wylicza szereg takich podmiotów, w ich gronie znajdują się między innymi :

» spółki kapitałowe

» osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro

» gminy, powiaty, województwa i ich związki

Prowadzenie pełnej księgowości nie należy do łatwych zadań. Jednostka ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń jakie zachodzą w firmie,  ewidencjonować operacje na różnych kontach, sporządzań różne sprawozdania finansowe. Wszystko to powoduje, że prowadzenie pełnej księgowości jest procesem ogromnie skomplikowanym, samodzielnie podmiot zarządzający jednostką nie jest w stanie sprostać takiemu zdaniu. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanej księgowej, która zajmie się działem księgowości.

Prowadząc pełną księgowość jednostki zobowiązane są do przedstawienia pełnej, jasnej i rzetelnej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, związane jest to z stosowanie w rachunkowości systemu nadrzędnych zasad, które zapewniają odpowiedni obraz jednostki.
Blogger Templates