Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plElementy składowe systemu księgowości

ksiegowosc-firmy
Prowadzenie księgowości wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, które systematyzują wszystkie zdarzenia gospodarcze jakie miały miejsc w jednostce gospodarczej. Operacje gospodarcze są ujmowane w księgach w sposób systematyczny.


Elementy ksiąg rachunkowych:

  1. Dziennik
  2. Księga Główna
  3. Księgi pomocnicze
  4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
  5. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
  6. Zestawienie składników aktywów i pasywów 

Operacje gospodarcze, są ewidencjonowane w jednostce w sposób chronologiczny, każda operacja ma nadany kolejny numer a wszystkie zapisy są sumowane. Podział na konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych ma pomóc jednostce w uszczegółowienie zapisów jakie dokonywane są na kontach księgi głównej.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych mają  wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim wygenerowały przychody , które wynosiły co najmniej równowartość  w walucie polskiej 1 200 000 euro, co w przeliczeniu na walutę polską daje 5 059 560 zł .Blogger Templates