Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plBilans


Jest to podstawowe sprawozdanie finansowe jednostki, które towarzyszy jej od samego początku istnienia, rozpoczynając działalność jednostka sporządza bilans otwarcia.

Bilans jest to zestawienie posiadanych przez jednostkę aktywów i pasywów,  spis wszystkich składników majątku oraz towarzyszącym im źródeł finansowania .
To sprawozdanie finansowe sporządzane jest na określony dzień i w określonej formie - załączniki do ustawy o rachunkowości.


Bilans  jest dwustronnym zestawieniem

*  wartości majątku - aktywów , które uporządkowane są w według zasady wzrastającej płynności 
*  źródeł finansowania - pasywów, które usystematyzowane zgodnie z zasadą wzrastającej wymagalności 

Prawidłowo sporządzony bilans powinien spełniać określone wymogi formalne takie jak oznaczenie podmiotu, dla którego jest sporządzany, data tj. dzień bilansowy , na który jest sporządzany. Obowiązuje waluta polska i język polski. Należy podać sumy pośrednie grup aktywów i pasywów. Na końcu sprawozdania powinien być złożony podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe oraz podpis kierownika jednostki . 

 Nadrzędną zasadą jaka obowiązuję w przypadku bilansu jest obowiązek zachowania równości sumy bilansowej. 

SUMA AKTYWÓW = SUMA PASYWÓW


Blogger Templates