Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plInformacja dodatkowa

Informacja dodatkowa to kolejne sprawozdanie jakie sporządzane jest przez jednostkę gospodarczą, znajduje się w gronie sprawozdań obligatoryjnych, czyli takich, które jednostka jest zobowiązana opracować na koniec roku obrotowego. Jest to rodzaj załącznika, który przedstawia wszystkie dodatkowe informację.
Nadrzędnym celem tego sprawozdania jest dostarczenie użytkownikom szczegółowych informacji na temat jednostki i stosowanych przez nią rozwiązań. 

To sprawozdanie składa się z 2 części : 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, które zawiera takie informację jak: 

  • dane identyfikujące jednostkę tj. nazwa, siedziba, przedmiot działania
  • oznaczenie czasu działania,  jeśli jednostka będzie działać w wyznaczonym okresie
  • wskazanie okresu za jakie sporządzane są sprawozdania
  • jeśli jednostka jest firmą wielozakładową to musi wskazać dane dotyczące wchodzących w jej skład wydzielonych części 
  • adnotacja czy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działania
  • jeśli w ciągu roku doszło do połączenia jednostek taki fakt należy ujawnić oraz wskazać sposób rozliczenia nabycia podmiotu

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia , to dane na temat :

  • struktury sprawozdań finansowych, informacje szczegółowe na temat pozycji wykazanych w sprawozdaniach
  • informacje na temat sposobu w jaki zostanie podzielony wygenerowany zysk czy ewentualnie w jaki sposób zostanie pokryta strata 
Informacja dodatkowa to sprawozdanie, które stanowi pewnego rodzaju instrukcję w jaki sposób należy interpretować dane jakie zostały zawarte w końcowych produktach systemu rachunkowości. 


Blogger Templates