Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plOdpowiedzialność kierownika jednostkiodpowiedzialnosc-wspolnikow


Określenie polityki rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie różnorodnych sprawozdań to niektóre z zadań jakie muszą zostać wykonane przez jednostki gospodarcze . Pojawia się pytanie jaki podmiot odpowiada za wykonanie zadań, które wchodzą w skład systemu sprawozdawczości.

Odpowiedzialność za rachunkowość w jednostce ponosi kierownik jednostki. To on jako organ zarządzający ma obowiązek sprawować kontrole nad wszystkim, jeśli nie dopełni swojego obowiązku zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy każdy z członków będzie ponosić odpowiedzialność.

Kto może być kierownikiem w jednostce ? 

Ta funkcja może być pełniona przez :
  • członka  zarządu 
  • likwidatora
  • syndyka 
  • wspólnika spółki jawnej, cywilnej
  • komplementariusza spółki komandytowej


Jakie są zadania kierownika jednostki? 

  • określenie polityki rachunkowości, sporządzenie jej założeń w formie pisemnej dokumentacji
  • przeprowadzenie inwentaryzacji
  • zapewnienie terminowego sporządzenia sprawozdań finansowych, ma na to 3 miesiące od dnia bilansowego, dodatkowo ma obowiązek do podpisania sporządzonego sprawozdania ze wskazaniem daty podpisu
  • złożenie sprawozdań w właściwym rejestrze, tej czynności musi dokonać w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • odpowiedni nadzór nad prowadzeniem ksiąg przez zewnętrzne jednostki ( np. biura rachunkowe) , kierownik jest zobowiązany powiadomić odpowiedni US w ciągu 15 dni o przekazaniu zadania prowadzenia ksiąg firmie zewnętrznej

Gdy zadanie nie zostanie wykonane...

Ustawa o rachunkowości przewiduje klika konsekwencji nie należytego wykonania zadania sankcję, karę grzywny, ograniczenie wolności lub nawet pozbawienie wolności do 2 lat. 
Blogger Templates