Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Kto może w Polsce prowadzić księgi rachunkowe ?

prowadzenie-ksiag-rachunkowych
Wybrane jednostki mają obowiązek ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze jakie zachodzą w jednostce w celu zapewnienie prawidłowego obrazu funkcjonującej jednostki .  Polskie regulację prawne pozwalają na prowadzenie ksiąg rachunkowych przez :
  • zatrudnionego pracownika
  • firmę zewnętrzną, która specjalizuję się taką działalnością
Gdy ewidencja zostaje powierzona księgowemu...

Naszą księgowość może prowadzić certyfikowany księgowy , osoba która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie popełniła określonych wykroczeń . Certyfikat księgowego, który wydawany jest przez Ministra Finansów mogą uzyskać osoby, które należą do jednej z trzech grup : 

  1. Trzyletnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie, które uzyskane zostało na kierunku związanym z rachunkowością lub na innym kierunku o podobnej specjalności.
  2. Trzyletnia praktyka w księgowości , wyższe wykształcenie magisterskie lub inne równorzędne i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.
  3. Dwuletnia praktyka w księgowości , wykształcenie minimum średnie, uzyskanie wyniku pozytywnego podczas egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób, które ubiegają się o certyfikat księgowego.

Gdy ewidencję prowadzi firma zewnętrza...

Wiele firm zewnętrznych specjalizuję się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, muszę one jednak spełniać określone wymagania jakie stawia Art. 76 a Ustawy o rachunkowości . Mogą to być podmioty, które należą do grupy :

1. Osób fizycznych   posiadających  uprawnienie do prowadzenie ksiąg rachunkowych 
2. Pozostałych osób  określanych  mianem przedsiębiorcy w przypadku kiedy prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmować się będą podmioty do tego uprawnione tj. certyfikowany księgowy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

Osoby fizyczne a także inni przedsiębiorcy posiadający uprawnienie do prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością .


Blogger Templates