Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPolityka rachunkowości
doradztwo-ksiegowe


Schemat według, którego należy działać powinna posiadać każda jednostka organizacja, to znacznie usprawnia sposób jej działania i zwiększa jej efektywność. Również w systemie sprawozdawczości potrzebne są takie regulacje, które pozwolą sprawie działać.

 Istniejąca ustawa o rachunkowości i inne przepisy prawne to ogólne zasady  zgodnie z którymi powinien postępować podmiot gospodarczy.

Konkretne wytyczne działania jednostka przedstawia w polityce rachunkowości. Jest to dokument, który charakteryzuje zasady rządzące wewnętrznym system księgowości jednostki.

 Jeżeli jednostka gospodarcza chce mieć sprawnie działający dział księgowości musi uwzględnić wymagania ustawy, innych standardów a także wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności.


Polityka rachunkowości ujmuje w swoim zakresie:
  • określenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego jednostki
  • sposób klasyfikacji kosztów
  • sposób dokumentowania operacji gospodarczych 
  • metodę dokonywania inwentaryzacji 
  • sposób archiwizowania dokumentacji 
  • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • metody wyceny, ujmowania składników aktywów, pasywów
  • sposób obliczania wyniku finansowego
Można powiedzieć, że polityka rachunkowości to instrukcja zgodnie, z którą ma postępować jednostka gospodarcza aby osiągnąć cel jakim jest wiarygodny i rzetelny obraz prowadzonej działalności.


Blogger Templates