Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plRachunek Zysków i StratKolejne obowiązkowe sprawozdanie jakie sporządzane jest przez zobligowane jednostki gospodarcze to rachunek zysków i strat. Przedstawia sytuację finansową jednostki i pozwala ocenić jej rentowność. Opiera się na zestawianiu ze sobą przeciwstawnych kategorii takich jak Przychody i Koszty w ramach poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności :

  • Działalność operacyjna 
  • Działalność pozostała
  • Działalność finansowa 
  • Zdarzenia nadzwyczajne

Istnieją dwie wersję takiego rachunku sporządzane metodą drabinkową  :

  1. Wersja Porównawcza 
  2. Wersja Kalkulacyjna 

Każda z nich odpowiada potrzebą innych jednostkę ze względu na klasyfikowanie kosztów w działalności podstawowej. Jeśli jednostka prowadzi ewidencję kosztów według układu rodzajowego będzie stosować wariant porównawczy z kolei jeśli ewidencja prowadzone jest w układzie kalkulacyjnym podmiot wybierze wariant kalkulacyjny. Dobrowolny wybór ma jednostka, która prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 ( układ rodzajowy) i 5 ( układ kalkulacyjny).

Każdy z tych wariantów dostarcza taką sobą ilość informacji a różnica pojawia się w ujmowaniu kosztów związanych z działalnością podstawową:

  • wariant porównawczy przedstawia koszty rodzajowe uwzględniając zmianę stanu produktów 
  • wariant kalkulacyjny do kosztów wytworzenia dolicza się koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu Blogger Templates