Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPłynność przedsiębiorstwa

plynnosc-ksiegowaPłynność finansowa jest to umiejętność jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań tj. krótkoterminowych,  wymagalnych w ciągu roku. Jednostka posiadająca płynność finansową w sytuacji kiedy zobowiązania postawione zostaną w stan wymagalności będzie w stanie je uregulować upłynniając posiadane zasoby obrotowe, zamieniając je na środki pieniężne.

Na to czy jednostka gospodarcza posiada odpowiednią płynność finansową ogromny wpływ ma zarządzanie należnościami. Przed przedsiębiorcą bardzo ważne zadanie bo musi podjąć wiele decyzji mających na celu skuteczne egzekwowanie należności od kontrahentów oraz opracowanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu należności przeterminowanych.

Konieczne będzie sprawdzanie historii płatniczej kontrahentów szczególnie kiedy w grę będzie wchodzić stała współpraca lub bardzo duża wielkość należności.

Na rynku bywa jednak różnie i nawet najlepszy kontrahent może wpaść w poważne kłopoty.  W takiej sytuacji koniecznością będzie skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która skupuje wierzytelności od klientów i zajmuję się ich odzyskiwaniem.

Płynność finansowa to bardzo ważny czynniki wpływający na kondycje przedsiębiorstwa na rynku. Nawet jeśli przedsiębiorstwo generuje zysk a nie posiada wystarczającej zdolności do regulowania zobowiązań może to doprowadzić do poważnych problemów. Specjaliście często podają trzy miesiące jaka taki krytyczny czas w którym przedsiębiorstwo może sobie nie poradzić jeśli nie będzie posiadać wystarczającej  płynności. Brak środków do regulowania zobowiązań spowoduje brak możliwości wywiązywania się z umów co ostatecznie doprowadzi do konieczności ogłoszenia upadłości.


Jest wiele czynników, które wywołują wpływ na płynność jednostki, niektóre zależne są wyłącznie od podmiotu gospodarczego, inne warunkowane są przez otoczenie w jakim działa jednostka:

  • stosowana technologia
  •  rodzaj branży
  •  przyjęte strategie finansowe
  •  sposób zarządzania zasobami 
  • tendencje panujące w gospodarce
  •  ponoszone koszty
  •  możliwość pozyskania kapitału z różnych źródeł 
Blogger Templates