Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWspółpraca z biurem rachunkowym


biuro-rachunkowe
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia rachunkowości w mniej lub bardziej rozbudowanej formie, wszystko zależne jest od rozmiarów i formy prowadzonej działalności. W każdej jednostce rachunkowość wygląda inaczej można jednak odnaleźć elementy wspólne.

Wydaje się, że obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości to kolejny problem z jakim musi borykać się przedsiębiorca, jednak jest wiele aspektów, które powodują, że system rachunkowości w przedsiębiorstwie jest bardzo potrzebny i pożyteczny. Każda jednostka gospodarcza chce znać strukturę osiągniętych zysków, poniesionych strat oraz wielkość wielu innych parametrów, które ułatwiają podejmowanie decyzji i zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
Prowadzenie rachunkowości jest konieczne także ze względu na dokonanie rozliczeń podatkowych. Podatek jaki należy odprowadzać do Urzędu Skarbowego zależny jest od wysokości dochodu jaki jest osiągany przez jednostkę.

Z prowadzeniem księgowości wiążę się wiele zagadnień, które często bywają problematyczne. Jeśli mamy do czynienia z małą jednostką, to rachunkowość nie powinna sprawiać większych problemów, gorzej kiedy system rachunkowości obejmuje większy podmiot, który ma obowiązek prowadzić pełną księgowość.
Rozwiązanie, które w takiej sytuacji jest najczęściej stosowane to skorzystanie z usług biura rachunkowego, w którym pracuje grupa doświadczonych specjalistów. Biura rachunkowe nie są prowadzone przez przypadkowe osoby, jednostki muszą posiadać odpowiednie kwalifikację, które umożliwią im prowadzenie działalności w takiej formie. Zawsze jednak powierzając sprawy podmiotom zewnętrznym należy na bieżąco dokonywać kontroli i monitorować sposób wykonywania usług.

Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym nie oznacza pozbycia się wszystkich obowiązków. Podmiot będzie zobowiązany do :

→ dostarczania bieżących dokumentów
→ prowadzenia dla danego rodzaju działalności ewidencję
→ sporządzanie ewidencji pracowniczych jeśli umowa obejmuje również rozliczenie z pracownikami
→ poprawne opisywanie dokumentów
→ terminowe regulowanie wpłat na rzecz biura za świadczone usługi


Zobacz też  Jak znaleźć dobre biuro rachunkowe ? 
Blogger Templates