Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWydatek a koszt

ksiegowosc-zdalna
Pojęcia te często używane są zamiennie. Może w języku potocznym i dla podmiotów nie prowadzących działalność gospodarczą mają podobne znacznie ale w systemie rachunkowości są to całkowicie oddzielne pojęcia , które nie koniecznie występują razem.

Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu. W języku rachunkowości określa się koszt jako zmniejszenie korzyści, które przejawiają się  poprzez zmniejszenie aktywów lub zwiększenie zobowiązań i rezerw.

Z kolei wydatek jest to rozchodów środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

W przedsiębiorstwie mogą pojawiać się różnorodne sytuacje, które powodować będą powstawanie kosztów i wydatków . Nie zawsze wydatek będzie wiązał się równocześnie z  kosztem i w ogóle będzie zaliczany do kategorii kosztów. Podobnie z kosztami, które nie zawsze będą stanowić wydatek.

Zależności między kosztem a wydatkiem


  • wydatek i koszt występują razem 


Jednostka  zakupi i przekaże do eksploatacji,  zużycia składniki majątkowe,
przykład: podmiot zakupi materiały biurowe i od razu przekaże je do zużycia


  • koszt , który nie będzie wydatkiem finansowym

Amortyzacja środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych nie będzie wydatkiem, stanowi dla jednostki koszt, podobnie w przypadku zużycia składników otrzymanych nieodpłatnie.

Klasyfikacja kosztów i wydatków jest bardzo ważna w przypadku prawidłowego sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych  i rachunku zysków i strat.

Funkcjonuje zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem ale każdy koszt będzie się prędzej czy później wiązać z wydatkiem.
Blogger Templates