Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDokumentacja firmy

ksiegowosc
Gromadzenie dokumentacji to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Wszystkie zdarzenia zachodzące w firmie mające wpływ na sytuacje majątkową i finansową przedsiębiorstwa powinny zostać udokumentowane w celu potwierdzenia operacji gospodarczych jakie miały miejsce.

Dokumenty firmy można podzielić na kilka rodzajów, jednym z nich jest czas przez jaki dokumentacja firmy musi być przechowywane w jednostce gospodarczej prowadzącej działalność. W zależności od danych jakie są zawarte w dokumentach  czas ich przechowywania wahać się będzie między 5 - 50 lat.

Dokumenty podatkowe  przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • kopie i oryginały faktur VAT
  • księgi podatkowe i dokumenty z nimi powiązane 
  • kopie wystawionych rachunków - podmioty wystawiające rachunki 
Nie dochowanie terminów przechowywania tych dokumentów w praktyce wiążę się z karami grzywny w wysokości kilkudziesięciu złotych. 

Dokumenty ZUS stanowią  bardzo obszerną kategorię dokumentów, w której można wyróżnić trzy grupy.
  • dokumenty zgłoszeniowe ( ZUS ZFA, ZUS ZPA ) ; nie określono odgórnie przez jaki czas należy przechowywać te dokumenty, przyjmuję się zasadę, że dokumenty potwierdzające uprawnienie podmiotu do rozliczania składek za zatrudnione osoby powinny znajdować się w firmie przeze okres prowadzenia przez nią działalności gospodarczej aby w razie kontroli udostępnić je organowi kontrolującemu 
  • dokumenty rozliczeniowe w postaci deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów powinny być przechowywane przez okres 10 lat od daty przesłania ich do ZUS.
  • dokumenty płatnicze  potwierdzające fakt opłacenia składek, stanowiącr potwierdzenie  poniesienia kosztu oraz uprawnienie do emerytury powinny być przez  jednostkę przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego ( 5 lat ) lub czasu uzyskania świadczeń emerytalnych

Dokumenty pracownicze przechowywane są w jednostce najdłużej bo przez okres 50 lat od  dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego przedsiębiorcy, obejmują: 
  • dokumenty związane z okresem zatrudnienia,  wynagrodzeniem za praca 


Blogger Templates