Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKalendarz przedsiębiorcy

ksiegowosc
Prowadzenie działalności gospodarczej to nieustanna walka z terminami. Jest wiele dat, o których musi pamiętać przedsiębiorca, ich nie dotrzymanie może wiązać się z upomnieniami, karami finansowymi.

Kalendarz przedsiębiorcy:

PODATEK i SKŁADKI

7 dzień kolejnego miesiąca - wpłata podatku przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej

10 dzień kolejnego miesiąca - opłacenie składek za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za samego przedsiębiorcę

15 dzień kolejnego miesiąca - opłacenie składek za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Funduszy Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników

20 dzień kolejnego miesiąca - wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, złożenie deklaracji PIT - 5 - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochody, złożenie deklaracji  PIT - 5 L - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19 %


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3 miesiące do dnia bilansowego - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i  przedstawienie go właściwym organom

6 miesięcy od dnia bilansowego - obowiązek zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego

15 dni od zatwierdzenia sprawozdania - obowiązek opublikowania sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Blogger Templates