Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKsięgowość zgodna z UoR, MSR/MSFF czy KSR ?

prowadzenie-ksiegowosci
W jakiej kolejności jednostki powinny odwoływać się do poszczególnych przepisów, które regulują dane zagadnienia z dziedziny rachunkowości? To pytanie powinny zadać sobie podmioty gospodarcze, które prowadzą, bądź będą prowadzić pełną rachunkowość. Obecnie mają do wybory trzy regulacje, które w określony sposób nawiązują do danej problematyki:

→  Ustawa o rachunkowość z dnia 29 września 1994 r.
→  Krajowe Standardy Rachunkowości ( KRS ) 
→  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) 

Które,  z tych regulacji są najważniejsze, czy konieczne jest stosowanie wszystkich ?

Najważniejszym aktem prawnym regulującym system rachunkowości w Polsce jest ustawa o rachunkowości. To do niej w pierwszej kolejności powinni zaglądać podmioty gospodarcze prowadząc księgowość oraz w sytuacji kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości.
Ustawa o rachunkowości  obliguje, niektóre jednostki gospodarcze do stosowanie MSSF, innym z kolei pozostawia dobrowolny wybór. Zdarza się, że jednostki dobrowolnie korzystają z MSSF, ponieważ dzięki temu wzrasta ich wiarygodność, co pozwala na łatwiejsze pozyskanie inwestorów.

Jeśli jakieś zagadnienia nie zostały ujęte w ustawie o rachunkowości, konieczne będzie zastosowanie Krajowych Standardów, które zostały wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Narzucenie przez ustawę obowiązku stosowanie MSSF  przez wybrane jednostki powoduje konieczność dokonania podziału jednostek na :

  • podmiotu zobowiązane ustawą do stosowania MSSF
  • podmioty dobrowolnie decydujące się na stosowanie MSSF
  • jednostki nie stosujące regulacji zawartych w MSSF

System rachunkowości w Polsce to skomplikowane i bardzo interesujące zagadnienie, które wymaga ogromnej wiedzy i ciągłej jej aktualizacji. Prowadzenie księgowości jednostki gospodarczej to ogromne wyzwanie.


Blogger Templates