Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKsięgowy Kodeks Etyki Zawodowej

zawod-ksiegowego
Jest wiele regulacji prawnych, do których mają obowiązek stosować się jednostki zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zawód księgowego jest bardzo narażony na presję z zewnątrz, chęć osiągania jak najlepszych wyników powoduję, że często przedsiębiorcy tracą trzeźwe spojrzenia na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

Zawód księgowego można określić jako zawód zaufania publicznego. Wynik jego pracy bardzo często stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze. Jeśli efekt pracy jest nierzetelny i zawiera nierzeczywiste lub niepełne dane może to wywołać powstanie zagrożenia finansowego. Przeprowadzone obserwację pokazuję, że nieetyczne zachowania dają jedynie krótkotrwałe efekty i w dłuższej perspektywie czasowej nie wpływają pozytywnie na wizerunek firmy.

Księgowy Kodeks Etyki Zawodowej ma pomóc księgowym z należytą starannością wykonywać zadania oraz dokonywać właściwych wyborów. Badania, które kiedyś zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazały, że zachowania nieetyczne księgowych wynikają z bardzo agresywnej polityki jaka prowadzona jest przez kierownictwo jednostki. Na przełomie lat historia pokazuje wiele przypadków kiedy przedsiębiorstwa stosowały bardzo agresywny system rachunkowości:

- Świat - bardzo głośna sprawa firmy Enron, która dopuściła się oszustw finansowych ostatecznie doprowadzając do bankructwa firmy

- Europa - wiele firm, w których wykryto nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej np. Włochy - Parmalat, Holandia - Royal Ahold , Niemcy - Conmroad Ad

- Polska - również i w Polsce wykryto firmy, w których pojawiły się nieprawidłowości np. Uniwersal, Ciech

Nadrzędnym zadaniem księgowego jest odzwierciedlanie wiernego obrazu finansowego i majątkowego podmiotu gospodarczego, dzięki czemu użytkownicy informacji otrzymają rzetelne i prawdziwe informacje. Praca księgowego powinna odbywać się w oparciu o zagadnienia księgowego kodeksu etyki zawodowej aby nie dopuszczać do zachowań nieetycznych, które mogą być niebezpieczne w skutkach. Kodeks ten reguluje takie kwestie jak: kompetencje zawodowe, wysoka jakość pracy, niezależność zawodowa, odpowiedzialność za prezentowane wyniki pracy, relacja z innymi podmiotami, przestrzeganie tajemnicy zawodowej.


Blogger Templates