Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plNowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych

ksiegowosc-w-firmie
Podmioty sporządzając sprawozdania finansowe mają obowiązek stosować MSSF ( Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ), które od 2014 roku narzucają na jednostki gospodarcze nowe zasady w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych. Do nowych zasad obowiązek stosować będą się miały spółki giełdowe oraz banki. Według opinii ekspertów nowe zapisy w porównaniu z polską ustawą o rachunkowości zapewniają znacznie większą dokładność i przejrzystość sprawozdań spółek.
Zmiany zostały wprowadzone w :

MSSF 10 

Zmiany jakie zostały wprowadzone wpłynęły na definicję kontroli sprawozdań finansowych i mogą wpłynąć na zakres jednostek, które takim sprawozdaniem zostaną objęte, struktura sprawozdania nie uległa zmianie.

MSSF 11

Związany jest z z wspólnymi ustaleniami umownymi, które zgodnie z tym MSSF mogą obejmować wspólne działania oraz wspólne przedsięwzięcia, wykluczona została możliwość wyrażania udziałów w wspólnym przedsięwzięciu za pomocą metody proporcjonalnej.

MSSF 12

Dotyczy on obowiązku ujawniania przez spółkę informacji na temat zaangażowania w innych podmiotach, spółka w notach do sprawozdania będzie zobowiązana ujawniać ocenę charakteru i ryzyka podjętych inwestycji w innych podmiotach oraz ich wpływ na sytuację finansową inwestora.


Międzynarodowe Standardy mają za zadanie ujednolicać regulacje systemu sprawozdawczości różnych krajów. MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 to kolejne regulacje, które obejmą swoim zakresem skonsolidowane sprawozdania spółek.


Blogger Templates