Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWady i zalety pełnej księgowości

pelna-ksiegowosc
Prowadzenie pełnej księgowości to konieczność, która wynika z regulacji prawnych. Podmioty gospodarcze, które osiągają wysokie dochody i prowadzą działalność w określonej formie prawnej zmuszone są do stosowanie tej metody prowadzenia ksiąg rachunkowych. Więcej na temat kto ma obowiązek prowadzić pełną księgowość TUTAJ

Zalety pełnej księgowości : 


  • bardzo dokładny i pełen obraz operacji finansowych jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie
  • umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków
  • pomaga w planowaniu kolejnych przedsięwzięć w firmie
  • umożliwia organom kontrolnym dokonywanie kontroli stanu majątku i finansów podmiotu gospodarczego
  • pokazuje jakie zmiany powinna wprowadzić firma w zakresie prowadzonej rachunkowości oraz finansach


Wady pełnej księgowości: 


  •  ponoszenie dużych kosztów wiążących się z prowadzeniem pełnej księgowości
  • konieczność podjęcia współpracy z księgową lub biurem rachunkowym i wiążące się z tym wszystkie czynności 
  • skomplikowana forma prowadzenia ewidencji zdarzeń jakie mają miejsce w jednostce gospodarczej
  • stosowanie się do wymagań i regulacji jakie narzuca Ustawa o rachunkowości


Dzięki pełnej księgowości jednostki gospodarcze zyskują ogromne zasoby informacyjne, które pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem ale niestety obok tej ogromnej wartości informacyjnej pojawią się wysokie koszty i skomplikowane regulacje.
Jeśli konieczność prowadzenia pełnej księgowości nie wynikałaby z regulacji prawnych, które narzucają taką formę pewnym jednostką, większość podmiotów nie zdecydowałaby się na taki sposób prowadzenia systemu sprawozdawczości w firmie.


Blogger Templates