Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plCele działalności podmiotu gospodarczego

ksiegowosc-firmy
Każdy podmiot rozpoczynając działalność gospodarczą stawia sobie cele, które chce zrealizować.  Wraz z końcem roku obrotowego jednostka może dokonań analizy w jakim stopniu postawione cele zostały zrealizowane.

Cele działalności podmiotu gospodarczego mogą być różne, różnorodna bywa także ich hierarchia wszystko zależne jest od kierownictwa jednostki. Najczęściej przedsiębiorstwa stawiają sobie cele gospodarcze w postaci:
- maksymalizacji zysku,
- zachowania płynności finansowej na odpowiednim poziomie,
- rozwoju i wzroście poziomu innowacyjności,
- umocnienia pozycji na rynku.

Można by się było zastanowić, który z tych celi jest najważniejszy, ale dla każdego przedsiębiorcy odpowiedź byłaby inna. Osiąganie zysku nie koniecznie wiąże się z idealną sytuacją w przedsiębiorstwie. Jednostka może wykazać w sprawozdaniu finansowym zysk, warto jednak zwrócić uwagę na jakiej działalności ten zysk jest osiągany. Bo jeśli dojdzie na przykład do sprzedaży środków trwałych w przedsiębiorstwie produkcyjnym to raczej będzie to segment działalności pozostałej a nie podstawowej. Także płynność wydaje się bardzo ważnym aspektem w działalności podmiotu, bo jej brak będzie wiązać się z groźbą upadłości jednostki. Nie regulowanie bieżących zobowiązań jest bardzo groźną sytuacją dla przedsiębiorstwa.

Rozwój jednostki, jej innowacyjność czy też pozycja na rynku również mają znaczenie. Nie inwestowanie w rozwój może spowodować brak inwestorów, klientów, kontrahentów, którzy napędzają działalność podmiotu gospodarczego.

Często jako cel działania jednostki gospodarczej nie podaje się osiąganie zysku  tylko zwiększenie wartości posiadanego majątku. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą dobrze wie jakie cele chce osiągnąć i w jakim kierunku będzie działał. Cały czas gospodarka się zmieni,  pojawiają się nowe czynniki, które wywierają wpływ na działanie jednostki, przedsiębiorca musi brać wiele aspektów pod uwagę opracowując listę celów, które chce zrealizować.http://prntscr.com/3gpkt6


Blogger Templates