Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKlika słów o historii rachunkowości

rachunkowosc
Obecnie system sprawozdawczości jest bardzo rozbudowany, skomplikowany i wymaga skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych jednostek. Jak było dawniej czy również prowadzono księgowość? Jakie przybierała ona formy ?

Pierwsze zapisy księgowe prowadzone były w państwach starożytnych takich jak Babilonia, Egipt, Grecja, Rzym.
 Źródła jako zalążek rachunkowości podają jednak księgowość kupiecką, która prowadzona była przez kupców w średniowieczu w włoskich miastach takich jak Wenecja, Genua, Mediolan, Florencja. Jej kształtowanie przypada na okres XII - XIV wieku. Opierała się głównie na ewidencji przez kupców, którzy pełnili w tych czasach rolę bankierów, przeprowadzanych transakcji. Notowali oni nazwy dłużników, kwoty ich należności, wymagane terminy spłat. Wraz z rozwojem transakcji handlowo - finansowych kupcy musieli również prowadzić ewidencję wierzycieli. Pod koniec wieku XIII można znaleźć zapisy, które dotyczą ewidencji środków trwałych.. W wieku XIV zamiast pojedynczych zapisów zaczął funkcjonować system wenecki, który opierał się na dwóch księgach : dzienniku i księdze głównej.

W XV wieku pojawiły się publikacje, które omawiają zasady księgowości:
  • „O handlu i doskonałym kupcu” Benedetto Cotrugli  - 1458 r. ( druk 1573 r.),
  • „ Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności” Luca Paccioli. - 1494 r. 
Opracowanie Luca Paccioli  uważa się za pozycje, która odegrała zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się systemu rachunkowości. Wraz z upływem kolejnych lat system księgowości zaczął się rozwijać i obejmować kraje Europy, co było wynikiem stworzenia ośrodka handlu w Europie Zachodniej a także powstawanie dużych manufaktur. W 1672 roku został wydany w Francji Kodeks Handlowy, który zobowiązywał kupców do prowadzenie ksiąg handlowych, coś na wzór współczesnej ustawy o rachunkowości, która narzuca obowiązek prowadzenie księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. 

Rewolucja przemysłowa , która została zapoczątkowana pod koniec XVIII zmusiła do udoskonalenia rachunkowości i zastosowania rozwiązań, które nadążałyby za zmieniającą się gospodarką. Można powiedzieć, że rozwój rachunkowości trwa do dzisiaj, cały czas pojawiają się nowe rozwiązania, zmierza się do ujednolicenia systemu księgowości na arenie międzynarodowej. System rachunkowości przeszedł długa drogę od pojedynczych zapisów do bardzo złożonych systemów komputerowych, które wykonują większość pracy.


Blogger Templates