Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plKrótka charakterystyka środków trwałych

środki_trwałe
Środki trwałe są to składniki majątku, które zgodnie z definicją przeznaczone są do użytkowania przez jednostkę w okresie dłuższym niż 1 rok. Charakteryzują się:

  • użytecznością powyżej 1 roku, jest to podstawowa cecha, która odróżnia kategorię środków trwałych od aktywów obrotowych,
  • zużyciem w kilku cyklach produkcyjnych,
  • przeznaczeniem na potrzeby jednostki gospodarczej,
  • kompletnością i sprawnością w działaniu.
Środki trwałe jest to kategoria aktywów,  z którą związane jest klika zagadnień takich jak wartość początkowa środka trwałego, amortyzacja środków trwałych, wycena środków trwałych.
Środki trwałe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych w wartości początkowej ( wartości brutto ), która ustalana jest przez jednostkę w zależności od źródła pochodzenia środka trwałego: 
  • zakup - cena nabycia,
  • wytworzenie w ramach własnej działalności - koszt wytworzenia ,
  • darowizna - cena sprzedaży.

Kategoria środków trwałych charakteryzuje się tym, że w raz z upływem czasu podlega utracie wartości. W wyniku wykorzystania przez długi okres czasu środek trwały jest amortyzowany.  Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wartość początkową środka trwałego jednostka powinna korygować o:
 amortyzację ( umorzenie ),
 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tworzone w sytuacji nieoczekiwanego zniszczenia, uszkodzenia składnika, zmiany stosowanej  technologii,
 ulepszenia w przypadku przeprowadzenia dodatkowych prac modernizujących, które wpływają na zwiększenie funkcjonalności środka trwałego.

Podmioty gospodarcze prowadzą ewidencję środków trwałych na koncie " środki trwałe" , konto to jednak daje bardzo ogólny zarys stanu środków trwałych, dlatego też jednostki prowadzą analitykę najczęściej w postaci rejestru środków trwałych. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat wartości, wielkości zużycia konkretnych środków trwałych.
Kategoria środków trwałych jest bardzo ważnym składnikiem dla jednostek, które zajmują się działalnością produkcyjną, bo to one stanowią podstawy do działania inaczej będzie w jednostkach usługowych gdzie z kolei pozycja środków trwałych najczęściej nie będzie miała strategicznego znaczenia dla podmiotu gospodarczego.
Blogger Templates