Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plNadchodzą zmiany - nowy standard rachunkowości

rachunkowosc-w-firmie
Spółki, które sporządzają sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości będą musiały dostosować się do nowego standardu.  Mowa jest o MSSF 15 - umowa z klientami, który opublikowany został 28 maja 2014 roku. Wprowadzenie tej regulacji zmieni sposób rozliczania umów z klientami w szczególności w przypadku podmiotów gospodarczych, które  w ramach umowy świadczą zarówno usługi jak i zajmują się dostarczaniem towarów. Informacja o pojawieniu się nowego standardu na pewno nie spodoba się firmom, które zajmują się między innymi świadczenie usług w zakresie branży telekomunikacyjnej.

Prace na standardem MSSF 15 trwają 10 lat, bardzo długi okres czasu musiał minąć zanim standard został opublikowany. Regulacja obejmuje wszystkie umowy, które powodują pozyskanie przychodów i zawierają jednorodny model rozpoznawania i pomiaru sprzedaży składników należących do grupy aktywów niefinansowych. Standard zacznie obowiązywać w 2017 roku, spółki mają więc czas żeby się przygotować. Jeszcze nie został określony harmonogram wprowadzenie standardu  w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Celem wprowadzenie tego standardu jest ujednolicenie i uszczegółowienie informacji na temat przychodów jaka ujawniana są przez spółki publiczne. Firmy zobowiązane będą do publikowania większej liczby informacji na temat osiąganych przychodów co ma pomóc inwestorom i innym użytkownikom informacji płynącej z systemu sprawozdawczości finansowej podejmować różnorodne decyzje.

Wprowadzanie kolejnych standardów to proces, który ma na celu ujednolicenie systemu rachunkowości na arenie międzynarodowej. Informacje jakie płyną z sprawozdań sporządzanych przez firmy działające w różnych krajach są często bardzo zróżnicowane i mało przejrzyste. Ciężko jest podejmować inwestorom decyzję porównując takie podmioty, dlatego też Komitet Międzynarodowych Standardów podejmuje próby opracowania i wprowadzenie regulacji mających na celu zwiększenie porównywalności informacji jakie ujawniane są przez podmioty gospodarcze. Proces wprowadzania standardów to niestety także szereg nowych formalności, którym muszą sprostać spółki publiczne.


Blogger Templates