Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plRachunkowość w Polsce

rachunkowoscPodobnie jak w przypadku rozwoju teorii rachunkowości na świecie również w Polsce przyczynili się do tego kupcy. Księgowość kupiecka zaczęła się pojawiać na ziemiach polskich w XV wieku , przywędrowała do Polski z miast włoskich oraz niemieckich. Największy jej rozwój następował w Gdańsku, stamtąd też pochodzi najstarsza księga kupiecka. Gdańsk była jedynym miastem, w którym wydawano księgi dotyczące rachunkowości kupieckiej do XVIII wieku, jedną z publikacji była praca Sebastiana Gamersfeldera pt. "Buchhalten durch zwei Bücher nach Italienischer Art und Weise" W większych miastach na terenie Polski prowadzona była prawdopodobnie księgowość rolna  o czym świadczą zachowane inwentarze ksiąg dworskich.

Kolejna faza rozwoju rachunkowości w Polsce następowała pod wpływem:
  • trendów zachodnioeuropejskich  głównie z Niemiec
  • trendów wschodnich 
  • doświadczeń zagranicznych, które oparte były głównie na dyrektywach WE (EWG) i międzynarodowych standardach rachunkowości, w tym na MSSF (MSR), wydawanych przez RMSR (KMSR) z siedzibą w Londynie
Prawdziwa reforma rachunkowości w Polsce nastąpiła wraz z przemianami systemu gospodarczego w Polsce, które pojawiły się w latach 90 XX wieku. Reforma ta miała na celu stworzenie systemu rachunkowości, który:
  • stworzy podstawy do rzetelnego i wiarygodnego prezentowania kondycji jednostek działających na rynku,
  • doprowadzi do ujednolicenia rozwiązań jakie stosowane są w Polsce oraz w innych krajach,
  • wprowadzi ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, do których stosować się będą zobowiązane podmioty,
  • opierać się będzie na przejrzystym systemie aktów prawnych rangi ustawy.
Obecny system, który funkcjonuje w Polsce opiera się na zasadach jakie zostały opracowane w dawnych czasach. Pewne rozwiązania zostały zmodyfikowane, zastosowano nowe podejście ale sens pozostał ten sam.

Blogger Templates