Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plAnaliza finansowa przedsiębiorstwa

prowadzenie-ksiegowosci
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem decyzji, które mają wpływ na stan finansów firmy, jej perspektywę rozwoju w przyszłości. Przedsiębiorca żeby podsumować wyniki swojej firmy przeprowadza analizę finansową. Jest to badanie stanu finansów jednostki gospodarczej obejmujące bardzo szeroki zakres. Wszystko zależne jest od tego jaki zakres informacji i jakie szczegółowe wyniki chce uzyskać przedsiębiorca.

Analiza finansowa wykonywana jest w celu :
  • oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej,
  • zbadania efektywności wykorzystania zasobów w jakie wyposażony jest podmiot gospodarczy,
  • oceny podjętych inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych.
Analiza finansowa stanowi bardzo powszechną metodę badania przedsiębiorstwa. Jest przydatna nie tylko z punkty widzenia kierownictwa jednostki ale także z perspektywy pracowników, inwestorów, kontrahentów. Wykorzystywana jest także przez instytucje, które udzielają kredytów w celu ustalenia zdolności kredytowej przyszłego kredytodawcy. Analiza finansowa opiera się na wskaźnikach finansowych, które wyrażone są w wielkości względnej. Efekty końcowe analizy pozwalają na porównanie przedsiębiorstwa do innych jednostek z branży i na tej podstawie określenie czy jednostka dobrze radzi sobie na rynku.

Podstawowym elementem za pomocą, którego dokonuje się analizy finansowej są wskaźniki, którą mogą przybierać różną formę. Wyróżnia się wskaźniki: 
  • bezwzględne - najczęściej wyrażone w jednostkach pieniężnych,
  • względne - powszechnie opierające się na ilorazie, sumie, różnicy wskaźników bezwzględnych,
  • statyczne - opisujące jednostkę w danym momencie,
  • dynamiczne - charakteryzujące wyniki podmioty w danym okresie,
  • syntetyczne - swoim zasięgiem obejmują wiele zagadnień związanych z jednostką gospodarczą, 
  • cząstkowe - opisujące konkretne zjawiska.
Aby przedsiębiorca uzyskał odpowiednie wnioski analizując wartość obliczonych wskaźników powinien porównać je z wybranym punktem odniesienia, w ten sposób będzie mógł uzyskać informację czy wskaźnik przyjmuje odpowiednią wartość czy może jest zbyt niski i coś złego dzieje się w przedsiębiorstwie. Dane, które stanowią podstawę do wykonania analizy finansowej podmiot gospodarczy pozyskuje z sporządzonych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Wadą analizy finansowej jest to, że przedmiotem jej analizy są wartości z minionego okresu sprawozdawczego z kolei zaletą łatwość w wykonaniu oraz dostępność danych finansowych. 


Blogger Templates