Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWynik finansowy jednostki gospodarczej

ksiegowosc-spolki
Rezultatem prowadzonej działalności jest osiąganie wyniku finansowego, może on przyjmować wartość dodatnią ale i również wartość ujemną. Zjawiskiem pożądanym przez kierownictwo jednostki jaki i inwestorów jest generowanie zysku przez jednostkę gospodarczą. Na wynik finansowy jaki osiągany jest przez przedsiębiorstwo ma wpływ wiele czynnik, które można podzielić na te, które działają in plus oraz te, które działają in minus.

Czynniki kształtujące wynik finansowy: 
  • przychody oraz koszty podstawowej działalności operacyjnej,
  • pozostałe przychody i koszty  operacyjne,
  • przychody oraz koszty finansowe,
  • zdarzenia nadzwyczajne w postaci strat i zysków nadzwyczajnych,
  • obciążenia podatkowe.

Każdy z tych czynnik wpływa na końcowy rezultat działalności podmiotu gospodarczego. Największe znacznie w kształtowaniu wyniki finansowego powinna mieć działalność operacyjna, ponieważ jest to podstawowa działalność do jakiej jednostka gospodarcza została stworzona.  Często bardzo różnie z tym bywa, jeśli jednostka nie radzi sobie z działalność operacyjną może okazać się, że zysk generowany jest dzięki pozostałej i finansowej działalności, które nie są bezpośrednio związane z działalnością podmiotu. Obecnie wiele podmiotów gospodarczych ma obowiązek publikowania sprawozdań finansowych, co wiąże się z szerokim dostępem do informacji w nich zawartych. Dobre wynik kształtują wizerunek firmy, a co za tym idzie zachęcają do inwestowania w działalność podmiotu. W  niektórych przypadkach gdyby tak przyjrzeć się głębiej poszczególnym elementów wyniki finansowego jaki prezentowany jest przez podmiot gospodarczy można by było zauważyć dziwne pozycje, które umieszczone zostały w rachunku wyników w celu polepszenia wyników. Jest to zjawisko, które zniekształca rzeczywisty obraz sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu gospodarczego. 

Wskazuje się na kilka zjawisk, które umożliwiają kształtowanie wyniki finansowego: 
  • tworzenie rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości,
  • dokonywanie aktualizacji wartości zasobów firmy,
  • prowadzenie odpowiedniej metody amortyzacji ,
  • sposób dokonywania wyceny poszczególnych składników. 
W zależności jakie rozwiązania zostaną wybrane przez podmiot gospodarczy, tak w ostateczności ukształtuje się wynik finansowy. Na końcowy rezultat działalności składa się wiele czynników płynących zarówno z wnętrza jednostki gospodarczej jaki i z jej otoczenia. 


Blogger Templates