Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plZmiany w podatku VAT


rozliczenie-podatku
Podstawowym podatkiem z jakim do czynienia mają przedsiębiorcy jest podatek od wartości dodanej określany jako podatek VAT. Ten rodzaj podatku obciąża ostatecznego konsumenta. Obecnie przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych regulacji w zakresie tego podatku jakie pojawiły się w 2014 roku w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT.

Nowe rozwiązania pojawiły się w zakresie zagadnień wiążących się z :
  • obowiązkiem podatkowym
  • terminem wystawienia faktury
  • odliczeniem VAT naliczonego
  • definicji faktury VAT
  • rozliczenia pojazdów
Obecnie momentem powstania obowiązku podatkowego nie jest moment otrzymania faktury tylko termin otrzymania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zmiany pojawiły się także w przypadku sprzedaży wysyłkowej, usunięte zostały przepisy, które określały specjalne zasady rozliczania VAT w przypadku prowadzenie sprzedaży w formie wysyłkowej. Moment dostarczenia nabywcy towaru będzie kluczowy przy powstawaniu obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Kolejna zmiana dotyczy terminu wystawiania faktury, który został wydłużony o 8 dni, obecnie przedsiębiorca ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce dostawa towaru lub świadczenie usługi.

Z kolei jeśli chodzi o prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje ono z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. W dalszym ciągu dokumentem, który stanowi podstawę do dokonania odliczenia jest dokument sprzedażowy.

W 2014 roku pojawiła się definicja faktury zarówno w formie tradycyjnej jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z tą definicją faktura jest to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane przez ustawę oraz inne odrębne przepisy. Faktura elektroniczna jest to dokument w formie elektronicznej wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym.

Nowe rozwiązania pojawiły się również w zakresie rozliczania samochodów osobowych, które wykorzystywane są w działalności. Regulacje z dnia 1 kwietnia 2014 roku podzieliły pojazdy na 3 rodzaje.
  • pojazd ze 100% odliczeniem VAT
  • pojazd ze 100% odliczeniem VAT po warunkiem udowodnienia, że nie jest on wykorzystywany do innych celów niż prowadzenie działalności
  • pojazd z 50% odliczeniem VAT przy odgórnym założeniu, że pojazd może być wykorzystywany do innych celów nie związanych z prowadzoną działalnością
Rok 2014 jest rokiem ogromnych zmian w podatku VAT, do których czy tego chcą czy nie muszą się dostosować przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług. 


Blogger Templates