Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plJednoosobowa spółka z o.o.

spółka_z_o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierany przez przedsiębiorców podmiot prawny, może być wieloosobowa ale także składać się wyłącznie z jednego wspólnika. Jeśli spółka z o.o. funkcjonuje wyłącznie z jednym wspólnikiem obejmować ją będą dodatkowe regulacje, szczególnie jeśli wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Zawieranie czynności między spółka a jej jednym wspólnikiem

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych podczas dokonywania takiej czynności wymagane będzie pisemne oświadczenie woli wspólnika pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy szczegółowe określają inaczej.
W przypadku kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. jest równocześnie jednym członkiem zarządu dokonanie czynności prawnej pomiędzy tym wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Taka czynność jest zgłaszana przez notariusza do sądu rejestrowego. Dokonanie takiej czynności prawnej będzie powodować koszty w postaci sporządzania aktów notarialnych.

Organy spółki

Forma jednoosobowej spółki umożliwia znaczne uproszczenia w dziedzinie funkcjonowania zgromadzenia wspólników. Jedyny wspólnik spółki będzie wykonywać wszystkie czynności jakie przysługują Zgromadzeniu Wspólników. Nie ma konieczności przeprowadzania tajnych głosowań oraz wszystkie uchwały zostają podjęte bo zasada większości głosów w takiej spółce nie funkcjonuje z uwagi, na fakt, że tylko jeden wspólnik ma prawo głosu. Spółka ma także możliwość unikania obowiązku formalnego zwoływania zgromadzeń.

Sporządzanie protokołów z podejmowanych uchwał

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie jest zwolniony z sporządzania protokołów. Protokół zostaje podpisany przez jedynego wspólnika, nie ma konieczności wybierania przewodniczącego oraz protokolanta.

Składki ZUS

Kiedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. wspólnik spółki zobowiązany jest jako osoba prowadząca działalność gospodarczą do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Kiedy w spółce pojawia się kliku wspólników takiego obowiązku nie ma. 

W sytuacji kiedy jednoosobowa spółka z o.o. nie jest tworzona przez osobę fizyczną regulacje związane z reprezentacją, składkami na ubezpieczenie nie będą występować.Blogger Templates