Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plZarządzanie kapitałem przedsiębiorstwaźródła_kapitału
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa jest to proces, który polega na podejmowaniu decyzji w zakresie najbardziej korzystnych źródeł oraz warunków pozyskiwania kapitału, jego przeznaczeniu i sposobie wykorzystania. Odpowiednie zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa umożliwia sprawne i długotrwałe działanie podmiotu gospodarczego.

Możliwe są dwa rodzaje finansowania działalności przez przedsiębiorstwo: 
- metoda finansowania kapitałem obcym
- metoda finansowania poprzez pozyskiwanie kapitału własnego

Źródła pozyskiwania kapitału: 

ŹRÓDŁA OBCE

*  kredyt - określona suma pieniężna oddana na podstawie umowie do dyspozycji firmy przez bank, z której firma może korzystać na ściśle określonych warunkach a następnie w wymaganym terminie zobowiązana jest ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami i prowizją,
*  pożyczka - forma długa, który można pozyskać od dowolnego podmiotu gospodarczego,
*  emisja lub sprzedaż obligacji  - obligacja jest to dłużny papier wartościowy o znikomym ryzyku, stanowiący formę zdobywania kapitału obcego,
*  leasing - kapitał rzeczowy, umowa leasingu umożliwia korzystania z określonych obiektów rzeczowych bez konieczności ich zakupu i inwestowania dużego kapitału.

ŹRÓDŁA WŁASNE

*  emisja akcji - akcja jest to papier wartościowy o wysokim stopniu ryzyka, akcjonariusz nabywając akcję angażuje wolne środki  i oczekuje w zamiar osiągnięcia zysku,
*  gromadzenie kapitału z wypracowanego zysku .


Kapitały własne są pozostawione do ciągłej dyspozycji przedsiębiorców, nie wymagają zwrotu w odpowiednim terminie, są jednak bardziej kosztowne niż kapitały obce. Z kolei kapitały obce wiążą się z koniecznością ich zwrotu wraz z kosztami w postaci odsetek czy też prowizji.


Blogger Templates