Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plBiznesplan

biznesplan
Bardzo często przedsiębiorcy zakładając działalność gospodarczą nie sporządzają biznesplanu. Dokument ten jest sporządzany dopiero wtedy kiedy przedsiębiorca ubiega się o dodatkowe środki czy też stara się o pozyskanie inwestorów.   

Biznesplan to narzędzie bardzo przydatne każdemu podmiotowi gospodarczemu, które porządkuje cele obrane przez przedsiębiorcę oraz strategie, które mają zmierzać do realizacji tych celów. Biznesplan może pełnić funkcje:
  • planowania – umożliwia opracowanie celów jakie mają zostać zrealizowane dzięki danej inwestycji,
  • kontrolną – pozwala przedsiębiorcy na zestawieniu celów z osiągniętymi wynikami oraz dokonaniu odpowiednich analiz,
  • informacyjną – biznesplan stanowi cenne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców czy też kontrahentów.

To w jaki sposób biznesplan jest skonstruowany zależne jest od celów w jakich jest tworzony. W każdym biznesplanie można odnaleźć części wspólne, które stanowią podstawę jego konstrukcji.

Krótka charakterystyka najczęściej pojawiających się elementów biznesplanu:

Opis przedsięwzięcia – powinien zostać sporządzony w taki sposób aby zachęcić potencjalnego inwestora do zapoznania się z dalszą częścią biznesplanu. Streszczenie planowanego przedsięwzięcia powinno zostać opracowane na samym końcu i zawierać w sobie cele projektu, wysokość niezbędnych nakładów finansowych, materiałowych oraz osobowych a także wykaz głównych danych i wskaźników finansowych.

Prezentacja firmy - w tej części pojawią się informacje na temat podmiotu gospodarczego, który realizować będzie dany projekt tj. nazwa, forma prawna, dane kontaktowe, historia firmy, prezentacja właścicieli.  

Charakterystyka przedsięwzięcia – szczegółowy opis przedsięwzięcia, które będzie realizowane.

Prezentacja pracowników oraz kadry zarządzającej – opis kwalifikacji poszczególnych pracowników, struktury organizacyjnej.

Analiza rynku – przedstawienie otoczenia w jakim funkcjonuje firma i w jakim będzie realizowana inwestycja. Bardzo często w tej części prezentowana jest analiza SWOT ( analiza mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń ).  

Analiza finansowa – zaprezentowanie planu inwestycyjnego, prognozowanych przychodów oraz kosztów, które będą generowane w związku z inwestycją. Aby przedsięwzięcie pozyskało zwolenników musi być zyskowne.

Plan działań – w jakiej kolejności inwestycja będzie realizowana, jakie kolejne działania będą podejmowane. Najczęściej harmonogram działań rozpisywany jest na okres 5 lat.

Dodatkowo każdy biznesplan zawiera szereg załączników, które stanowią zobrazowanie oraz potwierdzenie zaprezentowanych w biznesplanie danych.  Blogger Templates