Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plAudyt finansowyPo sporządzeniu oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwo przychodzi pora na wykonanie audytu. Audyt finansowy to okresowe badanie oraz ocena sprawozdań finansowych między innymi pod względem poprawności przeprowadzonych rozliczeń. Audyt wykazuje błędy przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie przez nie działań, które niezgodne są z przepisami, standardami oraz stosowanymi praktykami w zakresie finansów.  

Podstawowym zadaniem audytu jest przeprowadzenie kontroli bieżącego sprawozdania finansowego oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zaproponowanie zmian, które wpłyną na usprawnienie finansów firmy.

Audyt finansowy przeprowadzany jest we wszystkich jednostkach, organizacjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz niepaństwowych, które spełniają warunki jakie określone zostały w ustawie o rachunkowości. Podmiot musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu gdy spełnia 2 z 3 podanych wymogów:  

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 Euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 Euro.

Jaki zakres czynności może obejmować audyt finansowy?

 • badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • badanie poprawności przeprowadzenia przez przedsiębiorcę inwentaryzacji rocznej,
 • badanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • badanie planów przekształceń w firmie,
 • ocenę poprawnego rozliczenia dotacji unijnych,
 • ocenę systemu finansowo-księgowego jaki stosowany jest w firmie,
 • przeprowadzenie kontroli różnych dokumentów finansowych.

Audyt finansowy dostosowany jest odpowiednio do charakteru oraz działalności jaka jest prowadzona przez przedsiębiorstwo.Blogger Templates