Biuro rachunkowe OptimaSkontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl


OFICJALNA STRONA:

www.biurorachunkoweoptima.pl

Dokumentacja w firmie

ksiegowosc-firmy
Dokumenty księgowe stanowią potwierdzenie wystąpienia operacji gospodarczych, które wpływają na sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa. Dokumenty takie, firmy mają obowiązek przechowywać przez określony czas. Bardzo często przepisy bilansowe i podatkowe są w tej kwestii rozbieżne, dlatego dla przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie dłuższego terminu przechowywania dokumentów, tak aby zostały spełnione regulacje każdej z ustaw.  

Dokumenty księgowe należy przechowywać w taki sposób aby zabezpieczyć je przed:

  • niedozwolonymi zmianami,
  • nieupoważnionym rozpowszechnianiem,
  • uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Najczęściej dla celów podatkowych czas przechowywania dokumentów księgowych jest dłuższy o 1 rok niż wskazane jest to w ustawie o rachunkowości.

Bardzo często podmioty gospodarcze korzystają z usług biura rachunkowego, które również może zajmować się przechowywaniem dokumentacji. Jeśli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu kierownik jednostki jest obarczony obowiązkiem powiadomienia o tym fakcie odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie 15 dni od dnia wydania dokumentów księgowych biurowi rachunkowymi. Również do zadań kierownika jednostki w takiej sytuacji należy w razie potrzeby udostępnienie dokumentów organom kontrolnym.

Przykładowe terminy przechowywania dokumentów:  

  • zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego przechowywane jest trwale,
  • księgi rachunkowe przechowywane są przez okres 5 lat,
  • dokumentacja pracownicza, karty wynagrodzeń pracowników przechowywane są przez okres nie krótszy niż 5 lat tak aby zapewnić dostęp do tych dokumentów zgodnie przepisami emerytalnymi, rentowymi oraz podatkowymi,  
  • dokumenty inwentaryzacyjne przechowywane są przez okres 5 lat.  

Blogger Templates