Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plUsługowe prowadzenie ksiąg i odpowiedzialność

księgowość_w_firmie
Podmiot gospodarczy prowadzący księgi rachunkowe firmy obarczony jest odpowiedzialnością w różnym zakresie. Czynności jakie wykonuje są bardzo ważne dla przedsiębiorcy, który obarczony jest prowadzeniem księgowości swojej firmy. Efekty prac znajdują odzwierciedlenie w sporządzanych sprawozdaniach finansowych.


Odpowiedzialność, która wynika z przepisów prawa


Rachunkowość to system, który regulowany jest wieloma przepisami. Księgowy zobowiązany jest do prowadzenia księgowości w oparciu o aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne w przeciwnym wypadku zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Odpowiedzialnością karną obarczony jest kierownik jednostki gospodarczej, który odpowiada za rachunkowość w firmie. Również księgowy zostanie obarczony odpowiedzialnością karną jeśli dopuści się wykroczeń i przestępstw jakie zostały wymienione w ustawie o rachunkowości takich jak:

  • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy, 
  • podawanie w księgach nierzetelnych danych, 
  • niesporządzenie sprawozdania finansowego, 
  • sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy,
  • zawarcie w sprawozdaniu nierzetelnych danych.

Wymienione przestępstwa podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Księgowy może odpowiadać także z tytułu szkody jaka została wyrządzona pracodawcy z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność materialną w granicach poniesionej straty.

Jeśli rachunkowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe również ono odpowiada za błędy w rozliczeniach. Takie biuro rachunkowe otrzyma karę grzywny.

Nieprawidłowe prowadzenie systemu rachunkowości w firmie wpłynie na niepoprawne rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku dochodowego. Za przestępstwa skarbowe grozi kara grzywny, w szczególnych sytuacjach nawet kara pozbawienia wolności.


Blogger Templates