Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDokumenty księgowe - nota księgowa

prowadzenie-księgowości
Podstawą do ujęcia w księgach handlowych danej operacji gospodarczej jest dokument księgowy, który będzie potwierdzał jej zaistnienie. Jednym z przykładów takich dokumentów jest nota księgowa. Jest to uniwersalny dowód księgowy, który ma zastosowanie w sytuacji kiedy dla danej operacji gospodarczej nie przewidziano innego sposobu jej udokumentowania.

Nota księgowa może być wystawiana tylko w przypadku operacji gospodarczych, która nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.


Notę księgową wystawia się w celu:
 • dokonywania różnorodnych rozliczeń pomiędzy organizacjami oraz członkami,
 • obciążenia dłużnika odsetkami, które naliczone zostały w związku z nieuregulowaniem zobowiązań finansowych,
 • obciążenia karą wynikającą z umowy za niedotrzymanie warunków umowy,
 • wyjaśnienie dla błędnie wystawionych dowodów dla operacji, które nie są związane z podatkiem VAT.

Wzór noty księgowe oraz zasady jej wystawiania nie zostały określone w regulacjach prawnych. Ustawa o rachunkowości nakreśla jednak elementy, które powinny zostać zawarte w nocie księgowej aby mogła stanowić podstawę zapisów, które mogą być ujęte w księgach rachunkowych:
 • opis operacji oraz jej wartość,
 • określenie rodzaju dowodu oraz jego numeru identyfikacyjnego,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • określenie stron dokonanej transakcji.

Notę księgową należy wystawić w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje odbiorca z kolei kopia zostaje zatrzymana przez wystawcę noty.

Z uwagi na różne przeznaczenie noty księgowej wyróżnia się kilka określeń:
 1. nota obciążeniowa,
 2. nota uznaniowa,
 3. nota obciążeniowo-uznaniowa.

Nota księgowa to dokument bardzo potrzebny z punktu prowadzenia księgowości firmy. Stanowi podstawę do zaksięgowania operacji gospodarczej w księgach rachunkowych.
Blogger Templates