Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plUlepszenie i remont środka trwałego

prowadzenie-księgowości

W zależności jakiemu procesowi będzie poddawany środek trwały, tak będzie w firmie prowadzona ewidencja księgowa, różnica pojawi się także w skutkach podatkowych. Dysponując środkami trwałymi przedsiębiorca może poddawać je ulepszeniu lub remontować, dla wielu nie ma tutaj jakiejś zasadniczej różnicy, jednak z punktu widzenia księgowości będzie to bardzo ważne.


Nieprawidłowo określony charakter poniesionych nakładów na środki trwałe może mieć wpływ na zaniżenie lub zawyżenie wartości środka trwałego co w efekcie końcowym może mieć wpływ na wielkość kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jeśli przedsiębiorca chce sporządzić prawidłowe sprawozdanie, które będzie jasno i rzetelnie określać sytuację majątkową i finansową firmy będzie musiał odpowiednio zdefiniować te kategorie.

Przepisy podatkowe oraz przepisy bilansowe nie definiują żadnego z tych pojęć.

ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO

Ulepszenie środka trwałego powoduje, że jego wartość użytkowa po zakończeniu procesu ulepszenia przewyższa wartość, którą środek trwały posiał wcześniej. Narzędzia, które służą zwiększeniu wartości środka trwałego to:
  • rozbudowa
  • przebudowa
  • modernizacja
  • rekonstrukcja
W prawie podatkowym z ulepszeniem mamy do czynienia w sytuacji kiedy suma wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekroczyła 3500 zł.


REMONT

Remont środka trwałego to proces, który przywracał będzie składnik do stanu jakie istniał przed dokonaniem remontu.


Blogger Templates