Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDoradztwo podatkowe

doradca podatkowyPrawo podatkowe to dział, z którym do czynienia ma każdy podmiot gospodarczy. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne rozliczają się z tytułu należnego podatku dochodowego, jeśli nie ma podstaw do takich rozliczeń podatki płacone są w innej formie. 

Podmiotem gospodarczym, który szczególnie zajmuje się działem podatków jest doradca podatkowy. Pełni on zawód zaufania publicznego, który jest zawodem regulowanym. Wymagane jest spełnienie pewnych warunków przez kandydatów na to stanowisko. W sierpniu 2014 roku pojawiała się deregulacja niektórych zawód, zmiany objęły także doradcę podatkowego.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym na listę doradców podatkowych wpisuje się osoby fizyczne, które:
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają nieskazitelną opinię i swoim postępowaniem gwarantują prawidłowe wykonanie zawodu księgowego, 
 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • odbyły w Polsce sześciomiesięczną praktykę,
 • zdały egzamin na doradę podatkowego,
 • wystąpiły z wnioskiem o wpis na listę doradców, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu.

Zmiana w zakresie zawodu dorady podatkowego pojawiła się w zakresie długości trwania praktyki zawodowej. Czas ten został skrócony z dwóch lat do 6 miesięcy. Deregulacje pojawiły się także w obrębie praktyk, które obecnie mogą odbywać się wyłącznie u doradcy podatkowego lub w spółkach doradztwa podatkowego.


Jakie czynności wykonuje doradca podatkowy?

 • udzielanie porad oraz opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych, innych ewidencji w celach podatkowych,
 • sporządzanie w imieniu zainteresowanych podmiotów zeznań i deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie jednostek gospodarczych przed organami podatkowymi.

System podatkowy w Polsce jest bardzo złożony, podlega ciągłym zmianom ciężko poruszać się w labiryncie wszystkich tych przepisów, wydaje się, że pomoc doradcy podatkowego w wielu przypadkach może być niezbędna.


Blogger Templates