Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plOptymalizacja działalności gospodarczejProwadzenie na rynku aktywnej działalności gospodarczej jest bardzo kosztowne, przedsiębiorcy poszukują takich rozwiązań, które umożliwią redukcję generowanych kosztów oraz pomogą w osiąganiu lepszych wyników finansowych.


Optymalizacja działalności gospodarczej
Jakie są sposoby na optymalizację działalności gospodarczej?

Jednym z najczęściej stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań jest optymalizacja podatkowa. Polega na wykorzystaniu przez podmiot gospodarczy przepisów podatkowych w taki sposób aby wpłynąć na wartość kategorii podatkowych. Przykłady takich rozwiązań to:

  • jednorazowa amortyzacja, które przysługuje nowym przedsiębiorcom oraz małym podatnikom, dotyczy ona grupy środków trwałych, które zaliczane są do 3-8 klasyfikacji środków trwałych, wyłączając z tej grupy samochody osobowe,
  • rozliczenie strat podatkowych, w 5 kolejno następujących po sobie latach podatkowych przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia straty, wartość takiego jednorazowego odliczenia nie może przekraczać połowy kwoty takiej straty.


Innym sposobem optymalizacji podatkowej jest zastosowanie rozwiązań, które zmniejszą wartość obciążeń ZUS. W tym przypadku przedsiębiorcy wybierają:

  • zawieranie umów cywilno-prawnych zamiast umów o pracę, znacznie zmniejsza to koszty wynagrodzenia dla pracowników,
  • rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli składa się ona z co najmniej dwóch wspólników nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 

Optymalizację działalności gospodarczej można zauważyć także w łączeniu pewnych form prawnych. Coraz częściej przedsiębiorcy łączą spółkę z o.o. z spółką komandytową co umożliwia w przypadku spółki z o.o., która zostaje wspólnikiem spółki osobowej uniknięcie obowiązku podwójnego opodatkowania.

Podmioty gospodarcze sięgają po bardzo różne rozwiązania, korzystają z pomocy ekspertów, którzy zajmują się opracowaniem najbardziej optymalnej dla firmy polityki działania. 

Każdy z przedsiębiorców powinien mieć na uwadze wdrażanie tylko takich rozwiązań, które dozwolone są przez aktualnie obowiązujące normy prawne.Blogger Templates