Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plProwadzenie księgowości w małej firmie

Księgowość małych firm


Wszystkie podmioty gospodarcze, które zdecydowała się na założenie własnej firmy powinny pamiętać o tym, że nawet jeśli prowadzić będą niewielkich rozmiarów działalność konieczne będzie wykonywanie czynności z zakresu księgowości firmy.


Na czym polega księgowość małej firmy?

System księgowości, który stosowany jest przez małe firmy określany jest małą księgowością i polega na rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Przedsiębiorca w indywidualnych przypadkach może spotkać się z obowiązkiem prowadzenia dodatkowych ewidencji takich tak:
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja przebiegu pojazdu. 


Problem podatku VAT


W przypadku kiedy przedsiębiorca należy do grupy czynnych podatników VAT jego obowiązkiem będzie posiadania rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Dzięki informacjom jakie zawarte zostaną w takim rejestrze możliwe będzie rozliczenie miesięczne – złożenie deklaracji VAT-7 lub rozliczenie kwartalne – złożenie deklaracji VAT-7K, które należy wykonać do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.A co z składkami ZUS?

Składki ZUS to kolejny element księgowości małych firm, przedsiębiorca z tego tytułu musi wykonać odpowiednie rozliczenia. Jeśli w firmie nie zatrudniony jest żaden pracownik termin opłacania składek mija 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, z kolei w sytuacji kiedy firma zatrudnia pracowników termin ten zostaje wydłużony do 15 dnia miesiąca.W jaki sposób prowadzić małą księgowość?

Podmioty gospodarcze, które rozliczają się według uproszczonej formy księgowości bardzo często decydują się na samodzielne jej prowadzanie. Czynnikiem, który determinuje taki wybór jest chęć ograniczenia kosztów. W celu ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania wszystkich zadań na rynku udostępnione jest szereg programów księgowych, które umożliwiają przeprowadzanie wszystkich rozliczeń oraz eliminują możliwość popełnienia błędu.Blogger Templates