Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPodatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – KPiR. 

Jest to urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, czyli systemie księgowości pojedynczej. System ten polega na dokładnym rejestrowaniu sprzedaży i zakupu towarów lub materiałów oraz wydatków zapisywanych pojedynczo, bezpośrednio po dokonaniu transakcji. Księgę zakłada sam podatnik. Jedną z charakterystycznych cech tego systemu jest brak kontroli nad kapitałem jednostki i zmianami w nim zachodzącymi.

Kto ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy.

Zwolnione są osoby które: prowadzą księgi rachunkowe, wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, są rolnikami prowadzącymi gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych wykonujących – osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – działalność gospodarczą, dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności, nie przekroczyły 820 zł łącznego przychodu rocznego z tej działalności.
Blogger Templates