Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPIT 2015 – odliczenia

Już wkrótce będzie trzeba rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Termin złożenia deklaracji skarbowej PIT za rok 2015 mija 30 kwietnia 2016 roku. Zatem najwyższy czas, aby wszyscy podatnicy zostali uświadomieni w kwestii tego, jakich ulg można dokonać za poprzedni rok podatkowy.

Do ulg, o których należy pamiętać zalicza się przede wszystkim:

1 Ulga na dzieci
Ulga ta przysługuje rodzicom na każde małoletnie dziecko wobec którego rodzic-podatnik wykonuje władzę rodzicielską. Ulga na dziecko przysługuje również w sytuacji dziecka pełnoletniego w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia i wciąż kontynuuje naukę. Ulga na dzieci nie może zostać odliczona w przypadku, gdy dziecko zawarło związek małżeński.

2. Składki ubezpieczenia zdrowotnego – zagranicznego
Odliczeniu podlegają składki opłacone w roku podatkowym środkami podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub jego współpracowników, zgodnie z przepisami związanymi z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które obowiązuje w innym niż Polska państwie członkowskim UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Liechtensteinie. Wówczas odlicza się rzeczywistą kwotę zapłaconej składki (nie może jednak ona przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru).

3. Składki ubezpieczenia zdrowotnego – krajowego
Odliczyć można składki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zostały opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika lub pobrane w roku podatkowym przez płatnika. Można odliczyć tylko rzeczywistą kwotę zapłaconej składki (także w tym przypadku nie może ona przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru).

4. Ulga na powrót, która przysługuje jedynie podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy swój dochód uzyskują poza terytorium Polski.Blogger Templates