Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plDla kogo pełna księgowość?

Zastanawiasz się czy prowadzenie pełnej księgowości dotyczy Twojej przyszłej firmy?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekraczają kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wysokość osiąganych przychodów zobowiązane są:
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna,
- gminy, powiaty, województwa,
- jednostki organizacyjne działające w oparciu o m.in. Prawo bankowe,
- inne podmioty określone w Ustawie o rachunkowości.

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, które składają się z:
- dziennika, w którym ewidencjonowane są operacje gospodarcze,
- kont księgi głównej,
- kont ksiąg pomocniczych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- wykazu składników aktywów i pasywów.


Blogger Templates