Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plAktywa

Czym są aktywa? Często słyszy się to pojęcie, jednak wiele osób wciąż nie wie co ono oznacza.

Aktywa to zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości i spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla jednostki. Aktywa podzielić możemy na trwałe oraz obrotowe.

Jak uzyskać korzyści ekonomiczne? 
- składnik aktywów może być wykorzystany do wytwarzania produktów lub usług przeznaczonych do sprzedaży,
- składnik aktywów może być  zamieniony na inne aktywa,
- składnik aktywów może być wykorzystany do uregulowania zobowiązań,
- składnik aktywów może być  rozdzielony pomiędzy właścicieli jednostki.

Pamiętaj! Zasoby, które nie przynoszą żadnych korzyści, nie mogą być nazwane aktywami. Nie są one także wpisywane do bilansu.


Blogger Templates