Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plJak klasyfikujemy dowody księgowe?

Jednym z niepodważalnych obowiązków przedsiębiorców oraz osób zajmujących się firmową księgowością, jest gromadzenie, a następnie magazynowanych wszystkich dowodów księgowych zarówno tych wydanych, jak i otrzymanych. Obowiązek ten związany jest z tym, iż dowody te stanowią podstawę do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danej jednostce.

Dowody księgowe dzielimy na:
- dowody źródłowe obce to dowody, które firma otrzymuje od kontrahentów i są to np. faktury za zakupione materiały lub sprzęty,
- dowody własne zewnętrzne to dowody, które dana firma przygotowuje dla kontrahentów, a następnie przekazuje im je w formie oryginalnej,
- dowody wewnętrzne są dowodami, które rejestrują zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa zdarzenia gospodarcze,
- dowody zbiorcze są dowodami wykorzystywanymi do łącznego księgowania akt, w których należy wymienić wszystkie pojedyncze dokumenty źródłowe, w oparciu o które opracowane zostały dowody zbiorcze,
- dowody korygujące, które są dowodami stosowanymi w celu nanoszenia poprawek na wcześniej sporządzonych dokumentach,
- dowody rozliczeniowe, które tworzone są w momencie dokonywania wszelkich zapisów w oparciu o nowe kryteria klasyfikacji.

Wszystkie sporządzane dowody księgowe należy sporządzać w języku urzędowym. Natomiast jeżeli otrzymane dokumenty są źródłami obcymi, wówczas nie ma obowiązku ich tłumaczenia. Należy jednak pamiętać, iż Urząd Skarbowy bądź biegli rewidenci mają prawo do tego, aby w momencie kontroli zażądać przetłumaczenia tych dowodów na język urzędowy, którym w naszym kraju jest język polski.


Blogger Templates