Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plPasywa

Tytułowe pasywa to nic innego jak źródła finansowania majątku w danym przedsiębiorstwie. Pojęcie to jest bardzo ściśle związane ze sporządzanym w firmie bilansem, w którym zestawiane są ze sobą aktywa posiadane przez daną spółkę wraz ze źródłami ich finansowania.

Pasywa podzielić możemy na dwie grupy, a mianowicie:

 - kapitał własny, czyli wartości, które zostały do spółki wniesione przez jej właścicieli, a także środki uzyskane w trakcie działalności, które stanowią własność danej spółki,
- kapitał obcy, czyli wszystkie możliwe źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego (są to głównie pożyczki i kredyty).

 W bilansie pasywa przedstawiane są w zależności od terminu zapadalności – od najdłuższych do najkrótszych. W oparciu o zasadę bilansową, całkowita wartość pasywów musi być równa wartości aktywów posiadanych przez dane przedsiębiorstwo.


Blogger Templates