Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plAmortyzacja księgowa

Amortyzacja księgowa polega na przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia jakiegoś środka trwałego, wartości prawnej lub niematerialnej do całego okresu przez jaki środek był używany.

Czym jest środek trwały, wartość prawna i niematerialna?

Środek trwały to skład rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, który:
 – ma długi czas użytkowania (powyżej roku),
 – jest postacią rzeczową,
 – jest zdatny do użytku i używany jest na potrzeby firmy.

Środkami trwałymi są:
 – nieruchomości, np. grunty, budynki, budowle itd.
 – maszyny i urządzenia,
 – środki transportu,
 – inwentarz żywy.

Wartości niematerialne i prawne oznaczają nabyte przez jednostkę prawa majątkowe o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Nabyte, np. poprzez zakup czy darowiznę muszą być używane na potrzeby jednostki.

Są to między innymi:
 – licencje,
 – koncesje,
 – prawa do wynalazków,
 – prawa do patentów,
 – nabyta wartość firmy.

Amortyzacja księgowa oznacza więc odpisywanie wartości danego środka w koszty prowadzenia działalności w związku z jej zużyciem. Stawka amortyzacji powinna odzwierciedlać planowany okres użytkowania środka.

Istnieje kilka metod amortyzacji księgowej:
 – metoda liniowa,
 – degresja czyli metoda malejących odpisów amortyzacyjnych,
 – metoda progresywna,
 – metoda naturalna.Blogger Templates