Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plRegulacja rachunkowości czyli MSSF i MSR

Zasady prowadzenia rachunkowości są regulowane nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale także przez europejskie i międzynarodowe akty normatywne. Międzynarodowe uregulowania rachunkowe zawarte są w MSR (Międzynarodowych Standardach Rachunkowości) i MSSF (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej). Jak widać w obecnych czasach coraz więcej dziedzin regulowanych jest nie tylko przez krajowe, ale i światowe przepisy. Dlatego też ich znajomość staje się bardzo potrzebna.

Celem stworzenia MSSF było zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań finansowych firm, funkcjonujących na całym świecie, gdyż obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości znacznie się różniły. Stało się to szczególnie ważne w erze otwartego, globalnego rynku. Podobny cel miało ustanowienie MSR czyli usystematyzowanie stosowanych zasad rachunkowości.


Aktualnie istnieje 41 MSR oraz 8 MSSF, stworzonych przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu ujednolicenia zasad rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


Blogger Templates