Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plFuzja przedsiębiorstw

Fuzja przedsiębiorstw polega na połączeniu się ze sobą dwóch lub kilku firm. Sytuację taką obserwować możemy dość często. Działalności gospodarcze łączą swoje siły z kilku podstawowych powodów: chęć redukcji kosztów, zwiększenie siły rynkowej firmy, dywersyfikacja produkcji, zyskanie większej kontroli nad poszczególnymi etapami tworzenia produktu.

Kiedy przyjrzymy się temu procesowi bliżej, zauważyć możemy 3 podstawowe rodzaje fuzji: fuzję pionową, poziomą oraz konglomeratową.

Fuzja pionowa (wertykalna) – cel jaki można jej przypisać to uzyskanie dużej kontroli nad wszelkimi działaniami związanymi z powstawaniem produktu. Polega ona na łączeniu się przedsiębiorstw zajmujących się kolejnymi etapami produkcji tego samego produktu.

Fuzja pozioma (horyzontalna) – sprzyja tworzeniu się monopoli, a jej celem jest wzrost koncentracji i siły rynkowej firmy. Istnieje wiele przeciwników takiej fuzji. Zachodzi ona na skutek połączenia się firm działających w tej samej branży i produkujących bardzo podobne produkty lub pełniących podobne usługi.

Fuzja konglomeratowa
- obserwowana jest ona najrzadziej, gdyż polega na połączeniu się jednostek zajmujących się zupełnie inną branżą. Na wskutek tego następuje dywersyfikacja asortymentu.
Blogger Templates