Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plWartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są charakterystycznymi składnikami aktywów jednostki gospodarczej, gdyż w przeciwieństwie do innych składników majątku nie występują w postaci materialnej. Wartości niematerialne i prawne posiadają charakter praw majątkowych.

Wartości niematerialne i prawne zalicza się mimo wszystko do aktywów trwałych, wycenia się je, inwentaryzuje oraz amortyzuje. Dzieli się je na 4 grupy, wykazywane w bilansie.

Zaliczają się do nich:

WARTOŚĆ FIRMY (wartość dodatnia)
Stanowi dodatnią różnicę miedzy ceną nabycia określonej jednostki, a wartością godziwą przyjętych aktywów netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania). Ten składnik majątku posiadają firmy, które generujące zyski powyżej przeciętnej.

KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Obejmują wszelkie koszty poniesione w celu podjęcia produkcji nowego produktu, zastosowania nowych technologii oraz wydatki poniesione na badania, których wynik wykorzystywany jest do produkcji ulepszonych wyborów oraz stosowania nowej technologii. Wyniki prac rozwojowych muszą wykazać wynik pozytywny, by znaleźć się w tej grupie.

KNOW-HOW
To informacje dotyczące tego jak coś zrobić czy obsłużyć.

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
Należą do nich: patenty, licencje, wzory użytkowe, programy komputerowe itp.


Blogger Templates