Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plUstawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości jest to dokument prawny, który zawiera w sobie wszystkie przepisy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz odpowiedzialnością karna za nie stosowanie się do określonych w niej przepisów.

Ustawa o rachunkowości dotyczy tylko tych osób, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości w firmie, czyli spółek kapitałowych i osobowych, oraz wszystkich innych, których dochody przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym.

Ustawa o rachunkowości zawiera :
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-8)
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 9-25)
Rozdział 3. Inwentaryzacja (art. 26-27)
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (art. 28-44)
Rozdział 4a. Łączenie się spółek (art. 44a-44d)
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki (art. 45-54)
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (art. 55-63d)
Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (art. 64-70)
Rozdział 8. Ochrona danych (art. 71-76) Rozdział
8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a-76i)
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna (art. 77-79)
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe (art. 80-83)
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (art. 84-86)


Blogger Templates